เทียนสุริยะประภา จันทรประภา ล้างอาถรรพ์ทั้งปวง!!!

เทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์หุงกับมวลสาร มวลธาตุ อันเป็นเลิศด้านเมตตามหานิยม ความมั่งคั่ง ร่ำรวย สำเร็จและมวลธาตุสูงค่าแห่งอำนาจอาทิตย์ อันมีทั้งชันโรงใต้ดิน น้ำผึ้ง มดยอบ กำยาน อำพัน ทับทิมดิบ และทองคำนพคุณ ราหูกะลาตาเดียว หุงปลุกเสกเรียกธาตุใต้พลังอำนาจแห่งคราส และคืนแห่งเสี้ยวจันทร์แรก กำเนิดแห่งเงาพระราหูทรงฤทธิ์อำนาจ สาธยายมนต์ได้ 5 ฤกษ์แห่งอาทิตย์ทรงกลดอันถือว่าประเสริฐอย่างยอดยิ่ง เพื่อประสิทธิ์พลังอันยิ่งใหญ่แห่งกาลจักรไว้อย่างเต็มกำลังในขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยอิทธิอำนาจพุทธมนต์และพระยันต์สุริยะประภา-จันทรประภาอันประเสริฐ ผู้ใดบูชาอย่างสม่ำเสมอย่อมประสบแต่ความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนทรัพย์สิน เป็นมหาเสน่ห์เมตตามหานิยม มหาอุจจ์ มหาอำนาจครบสูตรแห่งฤทธานุภาพทางดลบันดาลลาภผล ความสำเร็จ เรียกโชคลาภ ต้านเคราะห์ ล้างอาถรรพ์ ขจัดภัย  ขับไล่พลังลบ อำนาจร้าย เสนียดจัญไร อุปสรรค ความโชคร้าย ทั้งปวงให้สลายไปจากสนามจิต สนามกาย สนามพลังของเคหาสถ์บ้านเรือน ห้องหอ ร้านค้า ธุรกิจการสถาน 

จุดเพื่อเสริมพลังชีวิต พลังชี่ พลังแห่งโชคลาภ โชคดี สุขภาพดี ให้พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสายควัน และ แสงเทียนแห่งเตโชธาตุ แทรกซึมสั่นสะเทือนไปทุกโครงข่ายสนามพลังบ้านเรือน ร้านค้า กาย จิต ผู้อยู่อาศัย ให้พลังลบสูญสลายไป ความมืดอยู่ไม่ได้ ไล่ ล้าง ลบ ขจัด อาถรรพ์แห่งความนิ่งอันเนิ่นนานให้เปลี่ยนเป็นพลังชีวิตที่รุ่งโรจน์ โชติช่วง ขับเคลื่อนด้วยอำนาจอันสูงสุดทั้งปวงที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกประสิทธิ์ไว้ในเทียนบูชา

จุดเทียนสุริยะประภา-จันทรประภา

เบิกทางร่ำรวย สำเร็จ!!! ล้างสรรพอาถรรพ์ทั้งปวง!!! คือการทำพิธีเบิกมนต์แห่งพุทธเวทย์วิชาเพื่ออาราธนาเอาอิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นมหาสิริมงคลทั้งหลายมาสลายพลังงานร้าย พลังงานลบที่สะสมอยู่ในกาย ใจ จิต บ้านเรือน ร้านค้า ห้องหอ ขับเคลื่อนพลังงานที่ไม่เคลื่อนไหว อึดอัด ทึบตัน หรือการสะสมพลังความขุ่นมัว หวาดกลัวกังวล โรคภัย ความขาดแคลน ทั้งจากตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นพลังงานสะสมอยู่ให้สลายกลับร้ายให้กลายเป็นดี ด้วยการดูดกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธมนต์ อักขระเลขยันต์ มวลคาถาศักดิ์สิทธิ์แห่งครูบาอาจารย์ ผ่านสายควัน แสงเทียน เปลวเพลิงแห่งเตโชธาตุทีประจุพลังอำนาจสูงสุดเต็มสูตรแห่งเทียนบูชา

เทียนสุริยะประภา-จันทรประภา นี้จารด้วยอำนาจแห่งยันตราพระราหู
เทียน 6 เล่ม ให้จุดติดต่อกัน 3 วันมิขาดเลย
เช้าจุด 1 เล่ม ยามใดก็ได้ที่เห็นพระอาทิตย์ฉายขึ้นฟ้า – กลางวัน
ค่ำจุด 1 เล่ม ยามใดก็ได้ที่เห็นพระจันทร์ฉายขึ้นฟ้า – กลางคืน
(( พระคาถา และ วิธีจุดบูชาตามใบฝอยได้รับพร้อมเทียนบูชา ))

ผู้ใดจุดบูชาเทียนนี้ไดครบสำเร็จใน 3 วัน 9 ยาม 6 เล่ม จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทางใดก็ทางหนึ่งในวันเวลาอันใกล้

ความเชื่อ ความศรัทธา คือการเชื่อมพลังงานกับแรงครูบาอาจารย์ ช้าเร็ว ดียิ่งใหญ่ได้เพียงใดอยู่ที่แรงจิตอันศรัทธาแห่งผู้จุดบูชา

ที่ใดพลังชี่ดี ที่นั้นโชคดี พลังชีวิต ความสุข ความร่ำรวยสำเร็จ ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้มข้นรุนแรง

ที่ใดพลังชี่ดี ที่นั้นโชคดี พลังชีวิต ความสุข ความร่ำรวยสำเร็จ ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้มข้นรุนแรง

กว่าร้อยวันของแอ่งพลังงานแห่งความกลัว โกรธ กังวล หวาดระแวง ขาดแคลน ทุกข์ท้อใจห่อเหี่ยว ในช่วงของโรคระบาดที่ถูกหยุดทุกกิจกรรม พลังงานเคลื่อนไหวน้อย เกิดแอ่งสะสมพลังลบของกระแสจิตมวลรวมของคนหมู่มาก พลังงานเหล่านี้จะไม่หายไปไหน แต่จะแผ่สร้านสั่นสะเทือนอยู่ในตาข่ายพลังงานจักรวาล คนที่หมั่นสวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ บูชาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์จริง และสั่นสะเทือนคลื่นจิตให้อยู่ในคลื่นพลังงานสูงจะกลืนกินพลังงานลบๆ ร้ายๆ ให้มลายหายไปได้ เพราะกฎของโลกพลังงานมีอยู่ว่า..พลังงานที่สั่นสะเทือนสูงกว่า จะกลืนกินพลังงานที่สั่นสะเทือนต่ำกว่า

สถานที่ใด บุคคลใด สั่นสะเทือนพลังงานลบมาก อ่านแต่ข่าวร้าย เรื่องลบ ดูละครตบตีด่าทอกัน ขยันคอมเมนต์ชีวิตคนอื่น หวาดระแวงเชื้อโรค หวาดกลัว โชคร้ายจากสารพัดข่าวชวนเชื่อ คิดกังวลแต่หนี้สิน ความขาดแคลนไม่พอเพียง คลื่นพลังงานลบที่กระทบเขาจะยิ่งทวีกำลังมาก ส่งผลให้พบแต่ความหงุดหงิด ผิดหวัง โชคร้าย หวาดกลัว ปัญญาทึบตัน ตัดสินใจผิดพลาด ผจญกับคนไม่ดี เรื่องไม่ดี สิ่งไม่ดีเสมอๆ

สถานที่ใด บุคคลใด สั่นสะเทือนพลังงานบวกตลอดเวลา สวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิสม่ำเสมอ ระลึกคุณพ่อแม่ แรงครู คุรุอาจารย์ ฟังธรรมเลิศ เสพสื่อสร้างสรรค์ อาบกาย จิต บ้านเรือนด้วยพุทธมนต์มวลคาถาอันประเสริฐ จุดเทียนบูชา ปลุกฤทธิ์เครื่องราง อาราธนาบูชาคุณแห่งวัตถุมงคลมาค้ำคูณ จดจ่อแต่เป้าหมาย ความสุขสำเร็จร่ำรวย ทำ พูด คิด เชื่อ และศรัทธาในความสำเร็จ ความสมปรารถนาโดยไม่ย่อท้อ ไม่รอคอย เพราะศรัทธาคือความเชื่อใจ มั่นใจ ว่าสิ่งนั้นเกิดแน่นอนน้อมจิตซาบซึ้งขอบคุณต่อสรรพสิ่งอยู่เสมอ เขาย่อมประสบแต่ความเจริญ มั่งคั่ง โชคดี พลังงานลบจะกล้ำกลายเข้ามาในสนามพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาไม่ได้ เพราะ.. พลังงานลบคือความถี่ต่ำ สั่นสะเทือนเฉื่อย ย่อมถูกคลื่นพลังที่สั่นสะเทือนสูงกว่าแห่งความสัมบูรณ์อันศักดิ์สิทธิ์ดูดกลืนแปรเปลี่ยนพลังงานกลับร้ายให้กลายเป็นดี

ผู้ที่หมั่นจุดเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์นอบน้อมขอแรงจิตครูบาอาจารย์มาช่วย จึงร่ำรวยทรัพย์ ร่ำรวยสุขอย่างเงียบๆ และถาวร จะประสบแต่เหตุการณ์ดีดี คนดีดี เรื่องดีดีเข้ามาเสมอ เจอเรื่องร้ายก็ไม่อนาทรร้อนรุ่มใจ เพราะวางใจได้ ด้วยทั้งหมด ทั้งปวงของจักรวาลล้วนคือพลังงาน และสั่นสะเทือน ไม่มีมากไปกว่านี้ พลังงานเสมอกันย่อมดึงดูดกลืนกินเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด จิตย่อมศักดิ์สิทธิ์ คิดสิ่งใดย่อมถูกต้อง ถูกตรง ถูกที่ ถูกทาง มีปาฏิหาริย์นำทางให้สำราญสำเร็จ สมปรารถนาทุกเมื่อ ทุกกาล

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page