บุคคลใด ปรารถนาจะเปลี่ยนชีวิต พลิกดวงชะตา
ยกวาสนาให้สูงสุดเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม
ให้สร้างดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาตนเอง
ในมหาฤกษ์แห่งลัคนาวิเศษแก่ดวงชะตาตนขึ้นบูชา
และหมั่นสวดบูชาดวงชะตาเถิด
ดวงชะตาจะดีเกินกุศลกรรมเก่า
วาสนาจะสูงเหนือดวงชะตาเดิม “

ยันต์ดวงพิชัยสงคราม คือสุดยอดวิชามหาอำนาจด้านหนุนดวง ยกวาสนา พลิกโชคชะตา คำนวณผูกดวงชะตาเฉพาะบุคคลขึ้นอย่างละเอียด ตามตำแหน่งดวงดาว ณ เวลากำเนิดจริงของเจ้าชะตา หรือ ” ณ. เวลาประสงค์ ” ตามกฎเกณฑ์คัมภีร์โหราศาสตร์สุริยยาตร์ บรรจุดวงชะตาลงราศีจักรในมหาฤกษ์แห่งลัคนาวิเศษ ฤกษ์จันทร์และเกณฑ์พระเคราะห์สถิตย์ในตำแหน่งอันเป็นเลิศแก่ดวงชะตา ตามผลคำนวณแห่งโหราจารย์ ล้อมยันต์พิชัยสงครามพระอิติปิโสย่างตาม้า ลง นะ มะ พะ ทะ ปีดทิศแม่ธาตุทั้งสี่ไว้ บรรจุคาถาพระเจ้า ๑๖ ทิศ ในตาว่างรอบพระยันต์ทรงเพชรพยุหะ ประสิทธิ์ยันต์พระอิติปิโสไว้โดยรอบทั้งแปดทิศ อัญเชิญอักขระเลขยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุดทั้งปวงบรรจุครอบไว้โดยรอบ เพื่อความเป็นมหาสิริมงคลสูงสุดแก่ดวงชะตา อันมิอาจมีสิ่งใดมาเปรียบได้ เป็นที่นับถือนับถือศรัทธามาแต่โบราณว่า ดวงพิชัยสงคราม คือ ” วิชาเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีเกินกุศลกรรมเก่า ยกวาสนาให้สูงสุดเหนือดวงชะตาเดิม “ 

ผู้ใดมีวาสนาได้ครอบครองดวงพิชัยสงครามที่สร้างได้ครบสูตรตามตำราขึ้นไว้บูชา จะเกิดมหามงคลแก่ดวงชะตาวาสนาอย่างยอดยิ่ง จะยกดวง ยกชะตา ยกวาสนาบารมีขึ้นได้สูงสุดเหนือกว่าดวงชะตาเดิม เป็นรั้วคุ้มเคราะห์ เป็นเกราะกันภัยอันตรายที่มองเห็นและมองไม่เห็น ทั้งทางมืดทางสว่าง ทุกสารทิศ เด่นดีด้านมหาอำนาจ เหนือคน เหนือดวง ชนะศัตรู เกิดมหาชนะ มหาสำเร็จ มหานิยม หนุนชะตาค้ำบารมี กันดวงตก แก้ดวงเสีย ยกดวงยกฐานะอำนาจยศศักดิ์ ตบะเดชะ เพิ่มพูนทรัพย์สมบัติ ทำให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกๆ ด้าน อย่างประมาณมิได้เลย

ดวงพิชัยสงคราม ตารางกลบรรจุอักขระเลขยันต์ รหัสอักษรธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ยึดโยงไว้ด้วยจตุรศาสตร์ชั้นสูงคือ โหราศาสตร์ พุทธานุคม ไศวศาสตร์ และไสยศาสตร์ มุ่งผลให้เกิดศรัทธา(ที่ตั้งของจิต) อันนำมาซึ่งปาฏิหาริย์หนุนดวงชะตา เสริมอำนาจวาสนาบารมี โหราจารย์ผู้ผูกดวงชะตาปลุกเสกดวงพิชัยสงคราม ต้องเป็นผู้แตกฉานข่ามขลังครบในจตุรศาสตร์ จึงสร้างให้ได้มาซึ่งดวงพิชัยสงครามที่ถูกต้อง มีกำลังแก้ดวงพลิกชะตาได้โดยสมบูรณ์แท้จริง ปัจจุบันแม้จะมีโปรแกรมโหราศาสตร์ที่สามารถคำนวณผล ตามกฎเกณฑ์คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ ดวงอินทภาสบาทจันทร์ ได้โดยละเอียดแม่นยำมีความถูกต้องสูง อีกทั้งยังสามารถคำนวณด้วยระบบโหราศาสตร์ได้หลายชั้น หลายระบบ แต่ผู้สร้างดวงพิชัยสงครามก็ต้องรอบรู้ ในหลักการคำนวณผลแห่งคัมภีร์สุริยยาตร์อย่างดีด้วย เพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้อง อีกทั้งภาคพิธีกรรมทางพุทธานุคมนั้น จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรอบรู้ขั้นเอกอุในวิชาอาคมพระเวทย์คาถา อักขระเลขยันต์ ฤกษ์ฟ้ายามดิน ตลอดถึงฌานสมาธิจิตที่แกร่งกล้าในขั้นตอนการสร้าง เสก บรรจุดวงชะตา และอีกสิ่งอันสำคัญมากคือ คุรุอาจารย์ผู้สร้างปลุกเสกดวงพิชัยสงคราม ต้องเป็นผู้มีพื้นดวงชะตาสูง ตบะ เดช บารมี ญาณจิตสมาธิสูง จึงจะเสกสร้างดวงพิชัยสงคราม พระยันต์แผนผังดวงชะตาอันศักดิ์สิทธิ์ได้มีพลังอำนาจสมบูรณ์เต็มกำลังถูกต้องตามตำรา

ดวงพิชัยสงคราม ผูกดวงชะตาแบบ 2 ชั้น คำนวณลัคนา-สมผุสพระเคราะห์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์
ประกอปกับอิทรภาส-บาทจันทร์ แสดงผลแก่นแท้ของดวงชะตา และไส้ชะตาอย่างละเอียด คำนวณฤกษ์วางลัคนาบรรจุดวงชะตาด้วยระบบนิรายนะวิธี แบบมหานาที 5 ชั้น วันใหม่ใช้อาทิตย์อุทัย คำนวณแบบสองชั้นด้วยโหราศาสตร์สองระบบ เพื่อได้ผลแห่งฤกษ์อันเป็นเลิศแก่ลัคนา ภพอันเป็นคุณแก่ดวงชะตา เลี่ยงมิให้เจ้าเรือนกดุมภะ ปัตนิ กัมมะตกทุสถานภพกับดวงชะตาเดิม วางลัคนาให้ได้ตำแหน่งวาสนาสูงสุดแก่เจ้าชะตาเจ้าของดวงในราศีจักร กำบังล้อมด้วยยันต์พิชัยสงคราม และรหัส-ยันตรา-พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองปกปักรักษาดวงชะตา แก้ดวงแก้ฆาต กันคราสหลีกเคราะห์ ตัดกำลังตัวเสียในดวงเดิม เดินกำลังดาวให้มีคุณภาพสูงสุดแก่ดวงชะตา ตามตำราแห่งดวงพิชัยสงครามโดยสมบูรณ์เต็มกำลังทุกปราการ

บุคคลผู้ประสงค์จะผูกดวงพิชัยสงครามของดวงชะตาตนเองขึ้นบูชา ต้องแจ้งนาม-ชะตา        วัน เดือน ปี เวลาเกิด และสถานที่เกิดให้ไว้โดยละเอียด หัวใจแห่งยันต์ดวงพิชัยสงครามนั้นมีสองนัย คือการอัญเชิญเอาพุทธอำนาจอันสูงสุดทั้งปวงแห่งพระพุทธคุณ มนต์คาถา อักขระเลขยันต์ สรรพพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ แรงคุณ แรงครู แรงจิตครูบาอาจารย์ พลังจักรวาลทั้งปวง มาบรรจุล้อมดวงชะตาเจ้าของดวงพิชัยสงครามในวงราศีจักรเอาไว้ แล้วปลุกเสกรหัส-ภาพ-สัญญาลักษณ์-จารอักขระยันตราให้เกิดธาตุรู้ เกิดวิญญาณธาตุ เกิดพลังอำนาจสามารถแผ่กระแสพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาเจ้าชะตาดวงพิชัยสงคราม และอีกนัยหนึ่งคือการกำหนดฤกษ์บรรจุดวงชะตาในราศีจักร ในมหาฤกษ์อันวิเศษเป็นเลิศที่สุดแก่ดวงชะตาเจ้าของดวงพิชัยสงคราม เปรียบเสมือนการวางฤกษ์กำเนิดใหม่ เป็นฤกษ์มหาวิเศษ ตัดตัวเสียในดวง เดินดาวในฤกษ์ที่ลัคนา ภพ ดาวพระเคราะห์ในดวงชะตามีประสิทธิภาพ เด่นดีทุกด้าน ทั้งอำนาจ ฐานะ ความอุดมสมบูรณ์ วาสนา บารมี ” ลัคนาคือวาสนา ชะตา บารมี ” คนที่สร้างบุญบารมีเอาไว้ดีเมื่อมาเกิด จิตก็เลือกเกิดในภูมิสูง สภาพแวดล้อมดี บุคคลดี สถานที่ดี ณ.เวลาอาทิตย์อุทัยที่ให้ดำแหน่งดีแก่ลัคนา ผู้มีลัคนาดี จึงมีวาสนาสูงเด่น อุปสรรคน้อย สำเร็จง่าย มีอำนาจราชศักดิ์ มีภูมิธรรมความรู้เอาตัวรอดได้ สร้างตัวสร้างฐานะได้มั่งคั่งร่ำรวยสุขสบาย ไปหนใดมีแต่รักคนนิยม มีอำนาจบารมีเมตตามหานิยมติดตัวอยู่ในดวงชะตา เข้าหานาย นายก็เมตตา ไปขายไปค้าก็มีแต่คนคบค้าอุดหนุน ศัตรูก็ต้องแพ้พ่ายแก่อำนาจวาสนามหาชนะ

ลัคนา คือวาสนา คือสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของเจ้าชะตาโดยตรง วาสนาดีก็เลือกเกิดในสิ่งแวดล้อมเอื้อแก่ความดี สิ่งดี วาสนาต่ำก็เกิดในวรรณะต่ำ สภาพแวดล้อมลำบากมากอุปสรรค ลัคนาจะบ่งบอกถึงตัวตน, อารมณ์, นิสัยและบุคลิกของเจ้าชะตา คำนวณได้จากเงื่อนไขรหัสกำเนิดส่วนบุคคลคือ วันเกิด เวลาเกิด เดือนเกิด ปีเกิด สถานที่เกิด ผลที่ได้ก็จะเป็น ”จุดลัคนากำเนิด” ของดวงชะตา ที่นำเวลาตกฟากและวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตามาผูกเป็นดวง แล้วกำหนดจุดตัดของเส้นรวิมรรคที่พระอาทิตย์โคจรไปตามแกนขอบฟ้าของโลก ในขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นสู่ขอบฟ้า เวลาเกิดที่ต่างกันออกไป จะทำให้จุดตัดดังกล่าวเปลี่ยนไป ทำให้คนเรามีลัคนาราศีเกิดไม่เหมือนกัน แม้จะเกิดวันเดือนปีเดียวกันก็ตาม เพราะลัคนาจะดูที่เวลาตกฟากเป็นหลักอันเป็นฤกษ์สำคัญเฉพาะบุคคล

ก็ด้วยคุณวิเศษเช่นนี้ ดวงพิชัยสงครามจึงเป็นยันต์ที่คุรุโหราจารย์แต่โบราณ ท่านยกย่องเอาไว้อย่างสูงในอำนาจพุทธคุณ เพราะการเสก-การสร้างแต่ครั้งเป็นเรื่องของกระแสจิตสู่จิต วิญญาณต่อวิญญาณ พลังงานต่อพลังงาน ทั้งผู้สร้างและผู้บูชาต่างมีความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างยิ่งยวด รู้จริงทำจริงปฏิบัติบูชาจริง จึงปรากฏอิทธิปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ได้จริงตามประสงค์ จึงโจษจันบันทึกเป็นตำนานนับเนื่องมาแต่โบราณกาล ผู้ที่ประสงค์จะสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นไว้บูชา จึงต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในครูบาอาจารย์ พร้อมปฏิบัติภาวนาสวดบูชาดวงชะตาให้บังเกิดพลังอำนาจอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีความเชื่อในอำนาจแห่งจิตปัจจุบันของตนเอง ด้วยว่า ” สามารถลิขิตดวงชะตา กำหนดชีวิตของตนเองให้เด่นดีเป็นเลิศได้อย่างสูงสุด “ แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้ แต่สร้างขึ้นใหม่ได้ สร้างคุณความดีสร้างบุญบารมีเพิ่ม จนกระทั่งอำนาจวาสนาเปลี่ยน ดวงชะตาเปลี่ยน

จะเห็นได้ว่า การจัดสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นมาดวงหนึ่งนั้น จะต้องใช้เวลาและความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงพระคาถาที่จารึกในดวงพิชัยสงคราม ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ดวงพิชัยสงครามจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด ผลเพื่อเปลี่ยนดวง ยกชะตา ยกวาสนาให้เหนือดวงชะตาเดิม คุ้มครองรักษาเจ้าของดวงชะตา ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตราย เภทภัยต่างๆ ทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็น ทั้งทางมืดและทางสว่าง ดังนั้นถ้าผู้ใดมีดวงพิชัยสงครามบูชาเป็นของตัวเอง ก็จงหมั่นบูชาและภาวนาคาถาบูชาดวงชะตา ค่ำ-เช้า เพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่ตัวเอง…

พุทธานุคุณ 6 นัยวิเศษของดวงพิชัยสงคราม

  • มหาอุจจ์ ➤ ตำแหน่งดวงที่สูงเด่นสุกสว่างงดงามที่สุด ให้ผลทางบุญฤทธิ์ ความสูงส่ง ยิ่งใหญ่โดดเด่น ชื่อเสียงโด่งดัง อำนาจยศศักดิ์วาสนาบารมี
  • มหาลาภ ➤ บันดาลผลแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ มากล้นด้วยทรัพย์สินสมบัติมหาเศรษฐี ประสบโชคดีมีโชคลาภนานับประการทุกทิศทุกทาง
  • มหานิยม ➤ บังเกิดมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม เป็นที่รักใคร่เมตตาอย่างเอกอุ มีคนค้ำคูณเกื้อกูลมิขาด คนรักเทวบุตรเทวดาเมตตาค้ำชู ทำการใดใดสำเร็จโดยง่าย อุปสรรคน้อย มีผู้อุปถัมป์ทั้ง 32 ทิศ
  • มหาชนะ ➤ ยกดวงให้เหนือดวง ยกบุญญาบารมีวาสนาให้เป็นเลิศบังเกิดมหาชนะทุกสรรพสิ่ง ชนะใจ ชนะมาร ชนะศัตรู ชนะอุปสรรคปัญหา ชนะกรรม ทำการใดบังเกิดมหาชนะทุกปราการ
  • มหาสำเร็จ ➤ สำเร็จทุกสิ่งได้อย่างยิ่งใหญ่ มิมีสิ่งใดทัดทานดวงชะตาได้ วาสนาบารมีถูกยกขึ้นสูงสุด ทำการใดจะสำเร็จสมปรารถนาได้ทุกปราการ ” มหาสำเร็จ ” นี้เองคือหัวใจของการเปลี่ยนวาสนา ยกดวงชะตาของดวงพิชัยสงคราม

พุทธฤทธิ์อิทธิอำนาจของดวงพิชัยสงคราม

เปรียบเหมือนการคำนวนฤกษ์กำเนิดเกิดใหม่ ที่วางจุดพลังอำนาจของดวงชะตาไว้สูงเด่น ตำแหน่งวาสนาบารมีถูกกำหนดไว้สูงสุด คำนวณวางลัคนาในตำแหน่งอันเป็นเลิศมีคุณวิเศษแก่ดวงชะตา ลัคนาอยู่ที่ใด วาสนาอยู่ที่นั่น ลัคนาเป็นเช่นใด วาสนาเป็นเช่นนั้น ” ดวงพิชัยสงคราม “ คือการกำหนดฤกษ์วางลัคนาแก้ดวงชะตา ยกดวง ยกชะตา ยกวาสนาบารมี ให้เด่นดีเหนือกว่าดวงชะตาเดิม

พลิกดวงชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี หนุนดีให้ดียิ่งขึ้น ป้องกันเคราะห์ร้าย ปัดเป่าสรรพภยันอันตรายต่างๆ มิให้เกิดขึ้น หรือลดกำลังลงจนเบา และสิ้นสูญ

ยกฐานะ ยกยศ ยกศักดิ์ ยกดวงชะตา หนุนวาสนาบารมีให้สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เสริมดวงชะตาราศี ให้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้ทำงานรับใช้แผ่นดิน

มหาลาภ มหาอุฒม์ มหาอุจจ์ มหานิยม มหาสำเร็จ มหาชนะ เหนือคนเหนือดวง

ทำให้ประสบความสำเร็จ มีแต่ความเป็นศิริมงคล ประสบพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต จะไม่พบความตกต่ำเลย

พาผ่านพ้นเคราะห์ แคล้วคลาดเภทภัย สิ่งชั่วร้าย โชคร้ายทั้งปวง “ผู้ที่มีดวงพิชัยสงครามต้องหมั่นเพียรบำเพ็ญบารมี สวดบูชาดวงชะตา ภาวนา ทำสมาธิ จะยิ่งเสริม ยิ่งเพิ่มมหาอำนาจวาสนาบารมี”

” บุคคลใดปรารถนาจะเปลี่ยนชีวิต พลิกดวงชะตา ยกวาสนาให้สูงสุดเหนือดวงชะตาเดิม ให้สร้างดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาตนเองในมหาฤกษ์แห่งลัคนาวิเศษแก่ดวงชะตาตนขึ้นบูชา และหมั่นสวดบูชาดวงชะตาเถิด “

เมื่อคำนวณผูกดวงชะตาพิชัยสงครามสำเร็จแล้ว จึงกำหนดฤกษ์บรรจุดวงชะตาจารดวงลงแผ่นยันต์ในฤกษ์วิเศษนั้น และต้องคำนวนฤกษ์แก้ดวง แก้ฆาต ตัดตัวเสียในดวง เดินดาวให้มีคุณภาพสูงสุดแก่ดวงชะตา วางฤกษ์ลัคนาว่าอยู่ในองศา ราศี ภพใดดีวิเศษก็หาฤกษ์และวางลัคนาในดวงฤกษ์ให้ตรงตามนั้น คำนวนให้ได้ฤกษ์จันทร์วันดี วางองค์เกณฑ์ อุดมเกณฑ์ให้เป็นเลิศแก่ดวงชะตา อีกทั้งเจ้าเรือนกดุมภะ ปัตนิ กัมมะต้องไม่ตกทุสถานภพกับดวงชะตาเดิมโดยเด็ดขาด จึงเป็นการสร้างดวงชะตาที่ดี แก้ดวงชะตาร้ายตามตำราพิชัยสงคราม ซึ่งดวงพิชัยสงครามนี้จะเป็นดวงชะตาของบุคคล ดวงเมือง หรือดวงฤกษ์ในการกระทำพิธีการพิเศษสำคัญต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่นวันเปิดกิจการเริ่มธุรกิจร้านค้า ฤกษ์บวช หรือวันสำคัญอันมีความหมายต่อเจ้าชะตา

การสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นบูชา ต้องหาให้พบซึ่งคุรุอาจารย์ผู้แตกฉานครบศาสตร์แห่งพุทธานุคม โหราศาสตร์ ไศวะศาสตร์ และไสยศาสตร์ชั้นสูง ด้วยการผูกดวงคำนวนดาวบรรจุคาถานั้น ต้องใช้กฏเกณฑ์ตามคัมภีร์สุริยยารต์ ประกอปกับคัมภีร์อินทภาสบาทจันทร์ คำนวนสมผุส มัธยม อุจจ์ คำนวณฤกษ์ยามวิเศษ เขียนตากล-จารอักขระเลขยันต์ ปลุกเสกบรรจุคาถา บรรจุดวงชะตา เดินญานอธิษฐานจิต จารพระยันต์ล้อมวงราศีจักรดวงชะตา เพื่อแก้ดวงเสีย เสริมกำลังพระเคราะห์ วางลัคนาคำนวณตำแหน่งดาวให้วิเศษ มีประสิทธิภาพ สร้างกลยันต์อันซับซ้อน เพื่อสิทธิอำนาจแห่งพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงพิชัยสงคราม

คุณวิเศษแห่งดวงพิชัยสงคราม คือการเดินดาววางลัคนาในฤกษ์วิเศษ ปลุกเสกสาธยายมนต์ทุกเส้นสาย พินทุ อักขระคาถาเลขยันต์ ด้วยอำนาจสมาธิจิต กระแสมโนมยิทธิ บุญฤทธิ์บารมีแห่งครูบาอาจารย์ผู้สร้างดวงพิชัยสงคราม โดยอาราธนาอำนาจพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และกระแสพลังงานจักรวาล แม่ธาตุ ฤทธิ์ อำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงมาปกป้องคุ้มครองค้ำคูณเจ้าชะตาตามรหัสดวงชะตาบุคคล ที่ปรากฏในจักรราศีดวงกำเนิด ประสิทธิ์ฤทธิ์อำนาจแห่งพระพุทธคุณมาค้ำดวง ยกดวง ยกวาสนา ให้เหนือกว่าสูงกว่าดวงชะตาเดิม ให้ดีเด่นเป็นเลิศสมบูรณ์พร้อมด้วย อำนาจ เดชะ บารมี และฤทธีทางจิตอันเป็นที่สุด

การคำนวณดวงพิชัยสงครามแต่ครั้งโบราณนั้น ขั้นแรกเป็นการคำนวณถอดดวงชะตาอย่างละเอียดตามคัมภีร์สุริยยาร์ตและมานัตต์ จากตำแหน่งดวงดาวตามวัน เดือน ปีเกิด เวลาตกฟาก สถานที่กำเนิดของเจ้าของดวงพิชัยสงคราม คำนวณอัตราเถลิงศก อัตรากำเนิด มัธยม สมผุสพระเคราะห์ เลิกนาที ฤกษ์ดิถี นาทีดิถี ของลัคนา อาทิตย์ จันทร์ ราหู และดาวเคราะห์ทุกๆดวง ประกอบด้วยอินทภาส-บาทจันทร์ คำนวนฤกษ์วิเศษลงลัคนาบรรจุดวงชะตา ส่วนนี้เป็นเรื่องของโหราศาสตร์

ส่วนเรื่องไศวะ – ไสยศาสตร์นั้น คือการบรรจุดวงชะตา บรรจุคาถา จารอักขระเลขยันต์ ในขณะที่ลงดาวพระเคราะห์แต่ละดวง อาจารย์ผู้สร้างต้องปลุกเสกสาธยายคาถากำกับทุกเส้นสาย ตารางตากล พินทุ บริกรรมพระเวทย์คาถาปลุกฤทธิ์อักขระเลขยันต์ห้เกิดตัวรู้ บังเกิดจิต เกิดวิญญาณธาตุ เขียนดวงในฤกษ์ลัคนาวิเศษที่คำนวณไว้ คือลงดวงในฤกษ์ที่ลัคนาอยู่ในตำแหน่งเป็นเลิศในดวงเจ้าของดวงพิชัยสงคราม อันเป็นหัวใจแห่งวิชาการแก้ดวง ลัคนาเปรียบดั่งวาสนาของเจ้าชะตา วาสนาดีสูงส่งชีวิตก็ดีดวงชะตาก็สูงส่ง การวางฤกษ์ต้องแก้ดวงตัดตัวเสียไปในตัวด้วย และวางกำลังดาวพระเคราะห์ให้อยู่ในตำแหน่งเป็นคุณสูงสุดแก่ดวงชะตา

การเขียนดวงนั้นต้องกำหนดญาณสมาธิจิต เขียนให้เสร็จสำเร็จในคราวเดียว    
จารดวง เหนือธรณีโบสถ์ วิหาร หรือเรือนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ใต้รัศมีแห่งพุทธะ ในกาลลัคนาวิเศษเป็นเลิศแก่ดวงชะตาเจ้าของดวงพิชัยสงคราม

ดวงพิชัยสงครามมีคุณวิเศษทุกด้าน ด้วยอานุภาพยันต์และพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ เสกสร้างขึ้นจากแรงจิต แรงครูแห่งคุรุอาจารย์ผู้เปรื่องปราชญ์แตกฉานในจตุศาสตร์ คือโหราศาสตร์ พุทธศาสตร์ ไศวศาสตร์ และไสยศาสตร์ ได้กำหนดรูปดวงชะตาขึ้น โดยการนำเอาพุทธมนต์มาชัยเป็นพระคาถากำบังดวงชะตาไว้ ๘ ทิศ แล้วชักรูปมหายันต์ไว้ภายใน สำหรับบรรจุลัคนาและดาวพระเคราะห์ทั้งหลาย ที่คำนวณขึ้นตามคัมภีร์สุริยาตร์และมานัตต์

นับแต่อดีตกาลนั้น.. หากมิใช่เจ้าฟ้า เจ้าพระยา มหากษัตริย์แล้ว บุคคลสามัญจะไม่มีผู้ใดสามารถครอบครองบูชาดวงพิชัยสงครามไว้ได้ เป็นความเชื่ออันยิ่งยวดที่ครูบาอาจารย์เจ้าได้รับรองว่า แม้ผู้ใดได้ผูกดวงชะตาและสาธยายมนต์ทั้งปวงแห่งดวงพิชัยสงครามนี้แล้ว จะยกดวงพลิกผันดวงชะตาให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนเหนือดวง วาสนาสูงส่ง ถึงพร้อมด้วยอำนาจบารมี เดช ตบะ มหาอุตม์เหนือคนทั้งหลาย จักแคล้วคลาดจากอุปัทวภิบัติอันตรายต่างๆ ดวงชะตาจักบังเกิดบุญฤทธิ์ อิทธิอำนาจมหาปัญญา มหาเกษตรบดี มหาอุจจ์สูงเด่นสุกสว่างในตำแหน่งอันเป็นเลิศของดวงชะตา มีชัยยะเหนือศัตรูอริหมู่มาร ลาภ ผล ยศศักดิ์ มหาทรัพย์มหาสมบัติจะบังเกิดมั่งคั่งพูนผล กระทั่งยกบุญญาบารมีแก่ญาติวงศ์วารหว่านเครือ ยกดวงชะตาขึ้นสูงสุด เด่นดีทุกปราการ เพราะเหตุนี้..จึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับบุคคลสามัญชนโดยทั่วไป เพราะเป็นเรื่องการรักษาอำนาจของแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ด้วยเหตุนี้เอง..แต่ครั้งโบราณวิชาผูกดวงพิชัยสงครามจึงถูกเก็บไว้เพียงในรั้วในวังเท่านั้น

อีกทั้งการคำนวณดวงพิชัยสงครามต้องคำนวนฤกษ์ สมผุสพระเคราะห์โดยประณีตละเอียดและซับซ้อน ใช้เวลามาก ต้องสร้างโดยโหราจารย์ผู้แตกฉาน และเปรื่องปราญช์พุทธานุคม จึงยากที่ชาวบ้านสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปจะเข้าถึงดวงพิชัยสงครามและมีไว้ครอบครองบูชาได้ การวางฤกษ์ลัคนาวิเศษยกชะตาเปลี่ยนวาสนานั้น คือแก่นแท้หัวใจสำคัญที่สุดของดวงพิชัยสงคราม จึงต้องสร้างโดยผู้รู้ในโหราอาคมอย่างแท้จริง การบรรจุดวงชะตา ปลุกเสกอักขระคาถา ต้องกระทำด้วยพระเวทย์วิชาอันศักดิ์สิทธิ์ ดวงชะตาหนึ่งๆ จึงต้องใช้เวลามากในการคำนวณดวงชะตา แต่ในปัจจุบันระบบโปรแกรมโหราศาสตร์ก้าวหน้าอย่างยิ่ง และพัฒนาเข้าสู่โปรแกรมคำนวณโหราศาสตร์ ที่ให้ผลลัพธ์การคำนวนที่เที่ยงตรง ถูกต้องแม่นยำซับซ้อนเหนือสมองมนุษย์ คำนวณปัจจัยการพยากรณ์ และให้ตำแหน่งสมผุสดาวพระเคราะห์ถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงละเอียดทุกองศา ลิบดา พิลิบดา และยังสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาตรวจสอบฤกษ์ดีที่สุด เทียบกับโหราศาสตร์ระบบอื่นๆ ได้แบบหลายชั้นอีกด้วย จึงได้ผลของฤกษ์ที่ถูกต้องและวิเศษที่สุด แต่ผู้จัดสร้างก็ต้องเป็นผู้รอบรู้แตกฉานในภาคการคำนวณดวงสุริยยาตร์ด้วย เพื่อตรวจสอบกลเลขทุกชั้น ทุกช่อง ทุกกลบทได้ถูกต้องอย่างแท้จริง

นับเนื่องแต่โบราณ.. บุคคลผู้ได้ผูกดวงพิชัยสงครามจะยกดวงชะตาตนเองขึ้นบูชาเสมอพระพุทธรูป เพื่อความเจริญศรี เจริญสุขแก่ตนเอง ครั้งเข้าเวลาสงคราม ก็จะนำดวงชะตาไปมอบแด่พระเถราจารย์ ขอให้ท่านสวดพุทธมนต์คุ้มครองรักษาระหว่างออกรบ เพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีชัยชนะ เจ้าขุน เจ้านาย ทหาร นายกอง ข้าราชการชั้นน้อยใหญ่ จะสร้างขึ้นบูชาเพื่อยกวาสนา ยกยศ ยกตำแหน่ง ให้สูงยิ่งขึ้นไปไม่มีตกต่ำตามความเชื่อศรัทธาที่มีมายาวนาน  มหาเศรษฐี พ่อค้าวาณิช จะสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นบูชาทั้งดวงชะตาตนเอง และดวงพิชัยสงครามของร้านค้ากิจการพาณิชย์ เพื่อสมปรารถนาด้านความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ ทำมาค้าคล่องเป็นมหานิยมแก่คนทั้งหลาย ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ หลักเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจะสร้างดวงพิชัยสงครามสถิตย์เอาไว้ปกปักรักษา เจ้าฟ้า พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะสร้างดวงพิชัยสงครามประจำดวงชะตาขึ้นบูชาเป็นมหามงคล พระเกจิอาจารย์เจ้าแต่โบราณตราบถึงปัจจุบันท่านล้วนสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นบูชาดวงชะตา จะเห็นว่า.. ” ดวงพิชัยสงคราม “ นี้เป็นพระยันต์ประจำ
ดวงชะตาที่สูงค่าควรเมือง ตามตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานมายาวนาน

องค์ประกอบของยันต์ดวงพิชัยสงคราม

( 1. ) ดวงชะตาแบบราศีจักร เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางด้านในของตารางยันต์ดวงพิชัยสงคราม บรรจุตำแหน่งดาวเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงลัคนากำเนิด โดยคำนวณจาก วัน เดือน ปี เวลา และ​สถานที่​เกิด ของเจ้าชะตาแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ดวงพิชัยสงครามจึงเป็นมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ล้อมไว้ด้วยพุทธมนต์ อักขระยันต์ คาถาและภาพรหัส สัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธ์

( 2. ) ด้านบนสุดพระพุทธฉายปางปฐมเทศนาแผ่ฉัพพรรณรังสี ประทับขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ เป็นเครื่องหมายพระธรรมจักร วางยันต์สุกิตติมาและยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้าขนาบรักษาไว้สองด้าน

( 3. ) ใต้พระพุทธฉายเป็นยันต์พิชัยสงคราม อักขระคาถาพระอิติปิโสพระพุทธคุณ ๕๖ บท ลงแบบย่างตาม้าหมากรุก เวียนมาบรรจบ ณ.จุดเริ่มต้นใหม่ได้อีก เปรียบดั่งอำนาจพระพุทธคุณอักขระมนตราคาถาไหลเวียนปกปักคุ้มครองเจ้าชะตาอย่างไม่สิ้นสุด พระคาถารัตนมาลา กันภัย แคล้วคลาด เสริมดวงชะตา ตรงกลางบรรจุดวงราศีจักรและลัคนากำเนิด ทิศแม่ธาตุทั้งสี่บรรจุ นะ มะ พะ ทะ ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปิดเอาไว้ และบรรจุคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทั้ง 16 ช่อง มุมทั้งสี่ด้านลงสูตรหัวใจพระนิพพาน สภาวะบรมสุขที่ครอบคลุมดวงชะตา เตือนจิตให้จำได้หมายรู้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเรามาจากนิพพาน เพื่อเรียนรู้ทุกข์ สมุทัย นิโรท มรรค และกลับคืนสู่สุขสภาวะปัญญาอันสูงสุดแห่งนิพพานตามรอยพระพุทธองค์ ขนาบสองข้างด้วยพระพุทธฉายปางเทศนาด้านซ้ายและพระพุทธฉายปางเพรชกลับ ประทับขัดสมาธิและยกมือกลับด้าน โดยสลับเท้าซ้ายทับขวา และยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นเสมอพระอุรา พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา เป็นปางกลับดวงพลิกฟื้นชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี ประทับอยู่ด้านขวา

( 4. ) ใต้ยันต์ดวงพิชัยสงคราม จัดยันต์ทรงบัลลังค์ตารางอัตตามานัตต์ลดหลั่นกันลงมา 5 ชั้น ภายในบรรจุสมผุส ฤกษ์ และมัธยมพระเคราะห์ ตลอดจนอัตตาเกณฑ์การคำนวณต่างๆ โดยละเอียด อันเป็นผลคำนวณที่ได้จากคัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ โดยแต่ละดวงชะตาผลการคำนวณจะแตกต่างกัน จะไม่มีดวงชะตาใดมีเลขที่เหมือนกันเลย เพราะคำนวณจากวันเดือนปี เวลาเกิด สถานที่เกิด ตำแหน่งกำเนิดเฉพาะดวงชะตาบุคคล ด้านล่างเป็นชื่อ รายละเอียดนามชะตา ดวงกำเนิดของเจ้าชะตา จักรราศีวิภาคของลัคนา

( 5. ) ด้านซ้ายและด้านขวายันต์รูปบัลลังค์ เป็นหลักอินทภาส บาทจันทร์ วางใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรเครื่องสูงแห่งพระมหากษัตริย์ ฉัตร ๙ ชั้น หนุนชะตาผู้บูชาดวงพิชัยสงครามให้ยกดวงชะตาขึ้นได้สูงสุด เหนือดวงชะตาเดิม เกินกว่ากุศลกรรมเก่า หนุนเนื่องมิให้ตกต่ำ มีเทวดาปกปักรักษาด้วยอิทธิคุณอำนาจศักดิ์สิทธิ์ โดยด้านซ้ายเป็นหลักอินทภาส ด้านขวาเป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูงยิ่ง ท่านจึงให้สถิตย์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร  อันหมายถึงผู้มีบุญญาวาสนา คุณธรรมความดี บารมีสูงส่งดั่งพระราชา

(6.) จักรราศีวิภาค บรรจุรายการนาม ชะตา รายละเอียดดวงชะตากำเนิดของเจ้าชะตา ลัคนา ราศี ธาตุ ปฐมนวางค์ ปฐมตรียางค์ ฤกษ์กำเนิด มีพญานาคราช เจ้าแห่งทรัพย์สินมหาสมบัติ เสน่หาเมตตา โชคลาภ ความสมปรารถนาทางโลกรักษาดวงชะตาไว้ซ้าย ขวา และพระราหูคุ้มครองดวงชะตาแบกรับดวงทั้งหมดไว้ฐานล่างสุดของดอกบัวแห่งการตื่นรู้

(7.) กรอบด้านนอกของยันต์ดวงพิชัยสงคราม อัญเชิญพระยันต์ รหัส ภาพสัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในภพภูมิชั้นสูงมาประสิทธิ์ไว้ เพื่อดลบันดาลสรรพผล คุ้มครองดวง ยกชะตา ป้องกันภัยไว้ทั้งหมด กรอบชั้นในทั้งแปดทิศบรรจุพระคาถาอิติปิโสไว้ และอัญเชิญท้าวจาตุมหาราชิกามหาราชทั้งสี่ เทวดาผู้รักษาทุกข์บันดาลสุข ป้องกันอันตรายบันดาลความมั่งคั่งร่ำรวยแก่มนุษย์โลกทั้งสี่ทิศ มีท้าวกุรเวร ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวธตรฐ มาคุ้มครองประจำทิศทั้งสี่ องค์พญาครุฑสัจจะมหาราชรักษาอยู่เหนือยอดเศวตฉัตรทั้งสองข้างซ้าย-ขวา และพระราหูผู้ทรงฤทธิ์เป็นอมตะฆ่าไม่ตายคุ้มครองดวงชะตากันเคราะห์ กันฆาต ทุกค่ำเช้าทั้งยามจันทร์-ยามอาทิตย์ เทวดาประจำตัวทั้งสี่รักษาเบื้องซ้ายเบื้องขวาและหลักอินทภาส หลักบาทจันทร์

“ยันต์สุกิตติมา” เด่นด้านเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่ง พระยันต์ถอดมาจากพระคาถา “สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต ยัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะโรวา อะสัมภิโต” ที่พระสังกัจจายน์ใช้อธิษฐานปิดตา เข้าอภิญญาอธิษฐานลาภ ถือเป็นสุดยอดของยันต์วิเศษชนิดหนึ่ง ที่ผู้ทำต้องมีพลังสมาธิขั้นสูง จึงจะทำสำเร็จได้ เป็นยันต์มหาละลวย บันดาลพุทธคุณด้านหนุนดวงพลิกฟื้นดวงชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี ขับไล่เสนียดจัญไรต่างๆ โบราณว่า.. เป็นเมตตาประเสริฐสุดหาประมาณมิได้แล

“ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า” ถอดมาจากคาถา ” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิอิโสตัง พุทธปิติอิ ” อัญเชิญคุณ แห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ มาครอบคลุมปกปักรักษาตลอดกาลทุกเมื่อ ทุกกาล ทุกยาม ทุกวัน สยบสัตว์ร้าย ศัตรูแพ้พ่าย ป้องกันศัสตรา กันโรคภัยไข้เจ็บคุณไสยทั้งมวล เกิดอำนาจตบะเดชะ สง่าราศี เป็นเมตตามหานิยมอย่างสูง ใครเห็นใครรัก ศัตรูจะพินาศเองเมื่อคิดประทุษร้าย เกิดผลในด้านมงคลทุกประการ เป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธานุภาพมาก ประหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเช้า-ออก จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง แม้ตกอับพลาดพลั้งก็จะมีกำลังพลิกกลับมารุ่งเรืองได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มภัย เจ้ากรรมนายเวรจะให้อโหสิกรรมง่าย และไม่สามารถแทรกเข้ามาทำอะไรได้ พุทธคุณดีทุกทางดังนี้

ขนาบสองข้างยันต์ดวงพิชัยสงคราม ด้วยพระพุทธฉายปางเทศนาด้านซ้าย และพระพุทธฉายปางเพชรกลับ ประทับขัดสมาธิและยกมือกลับด้าน โดยสลับเท้าซ้ายทับขวา และยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นเสมอพระอุรา พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา เป็นปางกลับดวงพลิกฟื้นชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี ประทับอยู่ด้านขวา

ใต้พระพุทธฉายเป็นยันต์พิชัยสงคราม อักขระคาถาพระอิติปิโสพระพุทธคุณ ๕๖ บท ลงแบบย่างตาม้าหมากรุก เวียนมาบรรจบ ณ.จุดเริ่มต้นใหม่ได้อีก เปรียบดั่งอำนาจพระพุทธคุณอักขระมนตราคาถาไหลเวียนปกปักคุ้มครองเจ้าชะตาอย่างไม่สิ้นสุด พระคาถารัตนมาลา กันภัย แคล้วคลาด เสริมดวงชะตา ตรงกลางบรรจุดวงราศีจักรและลัคนากำเนิด ทิศแม่ธาตุทั้งสี่บรรจุ นะ มะ พะ ทะ ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปิดเอาไว้ และบรรจุคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทั้ง 16 ช่อง มุมทั้งสี่ด้านลงสูตรหัวใจพระนิพพาน สภาวะบรมสุขที่ครอบคลุมดวงชะตา เตือนจิตให้จำได้หมายรู้ว่าแรกเริ่มเดิมทีเรามาจากนิพพาน เพื่อเรียนรู้ทุกข์ สมุทัย นิโรท มรรค และกลับคืนสู่สุขสภาวะปัญญาอันสูงสุดแห่งนิพพานตามรอยพระพุทธองค์

ดวงชะตาแบบราศีจักร เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางด้านในของตารางยันต์ดวงพิชัยสงครามหนุนไว้ด้วยธาตุทองคำ บรรจุตำแหน่งดาวเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงลัคนากำเนิด โดยคำนวณจาก วัน เดือน ปี เวลา และ​สถานที่​เกิด ของเจ้าชะตาแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ดวงพิชัยสงครามจึงเป็นมณฑลอันอันศักดิ์สิทธิ์ คือเอกสิทธิ์เฉพาะดวงชะตาบุคคล ล้อมไว้ด้วยพุทธมนต์ อักขระยันต์ คาถาและภาพรหัส สัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธ์ ( ” ธาตุทองคำ สีทองคำ เป็นธาตุบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนแปรธาตุ สีทองคำเป็นแสง – เป็นสีของพลังงานในมิติภูมิชั้นสูงสุด แสงเงินแสงทองสีที่ทุกมิติทุกภพภูมิมองเห็นสัมผัสได้ ” เป็นแสงแท้จริงของของดวงอาทิตย์ในบรรยากาศ ทองคำจึงถูกใช้กับเครื่องสูง สิ่งสูงค่า วัตถุมงคล เหนือเศียรพระพุทธรูป ยอดมหาเจดีย์ เพราะเป็นจุดรวมพลังอำนาจ ใช้รับ-ส่งพลังงาน สีแห่งธาตุทองคำจึงถูกนำมาใช้หนุนชะตาในราศีจักร เพื่อหนุนดวงค้ำชะตาให้สูงสุด เทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมองเห็นสัมผัสได้ **ดวงชะตาสูง จิตสูง จิตบริสุทธ์ดุจทองคำ** )

พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ อัญเชิญมาล้อมรอบครอบดวงชะตา ” ยันต์ดวงพิชัยสงคราม ” ไว้ทั้ง 8 ทิศ  ป้องกันภยันอันตราย ๑๐๘ คณานับ ใช้ลงเครื่องสำหรับกษัตริย์ ศัตรู สัตว์ร้ายใดๆ จักมิกล้าทำร้ายเลย ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก พระโบราณจารย์ท่านถือเป็นยอดแห่งพระพุทธมนต์ที่สูงค่า มีพุทธานุภาพเกินจะพรรณนาได้ เหล่าบรรดาพระเถราจารย์ยุคโบราณท่านจะใช้บริกรรมภาวนาเพื่อฝึกสมาธิ มีอานุภาพสารพัดตามใจปรารถนา แม้นจะยาตราไปทางสารทิศใด ปราศจากอุปสรรคอันตราย พลังงานร้ายทั้งปวงมิอาจรบกวนได้เลย ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีชัยชนะ ทำมาค้าขายก็จะกำไร บังเกิดลาภผลพูนทวี จะลงเป็นประเจียดป้องกันศาสตราอาวุธก็ได้ทั้งเป็นเสน่ห์แก่ฝูงชนทั่วไป เขียนบูชาไว้กับบ้านเรือนป้องกันภัยอันตรายได้ทุกอย่าง เปรียบประดุจมีกำแพงแก้วคุ้มกันตนไว้ถึง 7 ชั้น พระคาถาอิติปิโส 8 ทิศ บทนี้มีอิทธิฤทธิ์มากมายสุดที่จะกล่าวได้

ใต้ยันต์ดวงพิชัยสงคราม จัดยันต์ทรงบัลลังค์ตารางอัตตามานัตต์ลดหลั่นกันลงมา 5 ชั้น ภายในบรรจุสมผุส ฤกษ์ และมัธยมพระเคราะห์ ตลอดจนอัตตาเกณฑ์การคำนวณต่างๆ โดยละเอียด อันเป็นผลคำนวณที่ได้จากคัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ โดยแต่ละดวงชะตาผลการคำนวณจะแตกต่างกัน จะไม่มีดวงชะตาใดมีเลขที่เหมือนกันเลย เพราะคำนวณจากวันเดือนปี เวลาเกิด สถานที่เกิด ตำแหน่งกำเนิดเฉพาะดวงชะตาบุคคล ด้านล่างเป็นชื่อ รายละเอียดนามชะตา ดวงกำเนิดของเจ้าชะตา จักรราศีวิภาคของลัคนา

ท้าวจตุโลกบาลมหาราชทั้ง ๔ ผู้คุ้มครองดูแลโลก

๑. ท้าวธตรัฏฐะ อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุเป็นผู้ปกครองคันธัพพ เทวดาทั้งหมด
๒. ท้าววิรุฬหกะ อยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองกุมภัณฑเทวดา ทั้งหมด
๓. ท้าววิรูปักขะ อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองนาคะ เทวดาทั้งหมด
๔. ท้าวกุเวระ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองยักขะเทวดาทั้งหมด

ท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าหรือ เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เรียกง่าย ๆ ว่า ” นายผี ” เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของเทวโลก ทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูติผีปีศาจทั้งปวง (ในคัมภีร์เทวภูมิ กล่าวไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญบารมี มาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ) นอกจากนี้หน้าที่ของท้าวเธอมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา , ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น ในคัมภีร์โบราณ ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร

พญาครุฑสัจจะมหาราช เป็นผู้ที่มีสัจจะวาจามั่นคงและตั้งมั่น แม้จะมีอสูรหรือมารต่างๆ มาปรามาสท่าน เพื่อให้ท่านออกจากการเข้าสมณญาณ หรือถูกปรามาสและยั่วยวนให้เกิดโทสะอันใด ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการทำลายความตั้งใจของท่านได้ จนในที่สุด ท่านก็ได้สำเร็จในวิชาหนึ่งของท่านคือ การมีวาจาสิทธิ์ พูดสิ่งใดเป็นไปเช่นนั้น ปรากฏซึ่งสิ่งนั้นดั่งเนรมิต มีกายสีแดงหรือสีทับทิม เปล่งปลั่งและน่ายำเกรง เป็นผู้รับภาระในการคุ้มครองโลก ไม่ให้ถูกอุกกาบาตพุ่งชน ท่านจะบำเพ็ญตลอดระยะเวลา 2000 – 5,000 ปี เพื่อคุ้มครองไม่ให้เกิดน้ำท่วมโลก แผ่นดินไหว ไฟไหม้โลก เป็นเทพกันไฟ ท่านเป็นผู้เสริมบุญวาสนาบารมี คุ้มครองกันภัยพิบัติทั้งปวง ถูกใช้เป็นสัญญาลักษณ์ครุฑพ่าห์ ตราประทับชั้นสูงสุดแทนพระเจ้าแผ่นดิน เป็นตราสัญญาลักษณ์แห่งพลังอำนาจทุกด้าน

อินทภาส – บาทจันทร์ หลักอินทภาส บาทจันทร์ วางใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรเบื้องซ้ายและเบื้องขวา หนุนชะตาผู้บูชาดวงพิชัยสงครามให้ยกดวงชะตาขึ้นได้สูงสุด เหนือเกินกว่ากุศลกรรมเดิม หนุนเนื่องมิให้ตกต่ำ มีเทวดาปกปักรักษาด้วยอิทธคุณอำนาจศักดิ์สิทธิ์ โดยด้านซ้ายเป็นหลักอินทภาส ด้านขวาเป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูงยิ่ง ท่านจึงให้สถิตย์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร อันหมายถึงผู้ที่ชนะทั้ง ๘ ทิศ

เทวบุตร เทวดาประจำตัว เชิญมาสถิตย์ปกปักรักษาดวงคุ้มครองชะตา เปรียบดั่งมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องสูงค้ำคูณ คุ้มครอง บันดาลผลอยู่เสมอ

จักรราศีวิภาค บรรจุรายการนาม ชะตา รายละเอียดดวงชะตากำเนิดของเจ้าชะตา ลัคนา ราศี ธาตุ ปฐมนวางค์ ปฐมตรียางค์ ฤกษ์กำเนิด มีพญานาคราช เจ้าแห่งทรัพย์สินมหาสมบัติ เสน่หาเมตตา โชคลาภ ความสมปรารถนาทางโลกรักษาดวงชะตาไว้ซ้าย ขวา และพระราหูคุ้มครองดวงชะตาแบกรับดวงทั้งหมดไว้ฐานล่างสุดของดอกบัวแห่งการตื่นรู้

องค์ราหูคุ้มครองดวงชะตา กันเคราะห์ กันฆาต แม้ราหูจรเข้าทับลัคน์ หรือทุสถานะภพใดใดจะกลับร้ายให้กลายเป็นดี พลิกผันคราสร้ายให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ฆ่าไม่ตาย มีมหาอำนาจครบทุกด้าน ขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งปวง บันดาลอำนาจ ลาภ ผล ทรัพย์สมบัติมหาเศรษฐี

ดอกบัวพ้นน้ำ(อุคคฏิตัญญู) พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

บันทึกต้นตำราการสร้างพระพิชัยสงคราม ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

“สิทธิกายะ พระตำราพระครูเทพผู้วิเศษ มีแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ได้มาจากพระมหาเถรสิทธิมธังกรณวัดหัวเมืองสิงห์บุรีแต่ครั้งแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์ได้ครองเมืองลพบุรี พระนารายณ์องค์นี้เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ขณะเมื่อพระนารายณ์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน และได้พระตำรานี้มาจากมหาเถรเทียรราชวัดงู และได้มาจากพระวิชัยวัดท่างู กับได้มาจากพระอาจารย์คงโหร และได้มาจากท่านอาจารย์ผู้วิเศษสืบๆ มา หาที่จะอุปมามิได้ หากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธา ปรารถนาจะก่อเกื้อบุญบารมีแห่งตัวแล้ว จงจัดทำขึ้นเถิด ถ้าแม้นเป็นชีพราหมณ์บรรพชิตมราวาสก็ดี ย่อมจะได้เป็นพระยาและอัครมหาเสนาบดี หรือในที่สุดจะได้เป็นถึงพระยามหากษัตริย์ก็มีมากต่อมากแล้ว

ดังบุคคลสองคนที่ได้ทำพิธีสร้างพระพิชัยสงครามมาแล้วคือ นายเทียนและนายสาม เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นเลขเข้าเดือนออกเดือนอยู่ในกรมพระสัสดี บุรุษสองคนนี้ได้ไปเรียนความรู้ คือสร้างพระบรรจุดวงชะตาไว้สำหรับบูชาจากพระมหาเถรสิทธิเมธังกร ต่อมา นายเทียนได้เป็นกษัตริย์เสวยราชสมบัติในพระนคร ส่วนนายสามได้กินเมืองวิเศษไชยชาญ, เมืองอ่างทอง แล้วพระตำรานี้ได้ตกมาถึงพระสังฆราชแตงโม วัดมหาธาตุกรุงเก่า แล้วได้มาถึงตาคงโหรอยู่วัดรอดช่อง ต่อมานายสังข์ได้สร้างขึ้นบูชา ก็ได้เป็นพระยมราชภักดี ต่อมาพระมหาชูได้ไปเรียนกับอาจารย์คงโหร และสร้างขึ้นบูชาก็ได้เป็นสมเด็จเจ้า กับทำให้นายมา ก็ได้เป็นกรมขุนสุนทร นายปิ่นมหาดเล็กได้เป็นพระยาราชมนตรี ทำให้นางเพ็งพี่สาวแต่เดิมเป็นคนใช้ ก็ได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงแล

นับว่าพระตำรานี้ได้ประโยชน์ ให้กับบุคคลที่สร้างพระพิชัยสงครามบรรจุดวงไว้บูชาเป็นปฐมเหตุ ดังที่กล่าวไว้เป็นสังเขปแล้วนั้น จึงได้ให้ตำรานี้คัดบอกไว้สำหรับโลกภายหน้า”

บทบันทึกพุทธอำนาจดวงพิชัยสงคราม
โดย : ขุนอนุยุตร์กนกกรรม

ตำราดวงชะตาชื่อพิชัยสงครามนี้ เป็นตำราเก่าแก่สืบมาแต่บรมโบราณ พระโบราณาจารย์ท่านสรรเสริญไว้ว่า ถ้าผู้ใดนับถือกระทำตามอุปเท่ห์ที่ท่านกล่าวไว้ อาจอำนวยผลให้ผู้นั้นบรรลุ อิฎฐวิบูลผล คือ ลาภ ยศ สรรเสริญความสุขสวัสดี แม้ดวงชะตาต้องกาลกิณี หรือพระเคราะห์ร้ายประการใดๆ ก็อาจบรรเทาให้เบาลงได้ และอาจคุ้มเสนียดจัญไรอุปัทวันตรายต่าง ๆ อันเป็นปัจจุบันโทษ พระโบราณาจารย์ท่านนับถือสรรเสริญว่าศักดิ์สิทธิ์นัก ที่กล่าวนี้ก็กล่าวตามตำรา มิได้ต่อเติมเสริมความตามอัตโนมัติให้พิสดารแต่ประการใด เป็นแต่ดัดแปลงถ้อยคำให้เข้าใจง่ายเท่านั้น

ข้าพเจ้าใคร่จะรักษาของโบราณไว้มิให้สาบสูญ จึงให้พิมพ์ขึ้นไว้เป็นที่ระลึก สำหรับแจกปันแก่สานุศิษย์มิตรสหายบรรดาที่มีความสนใจในทางนี้ แต่ตำราชนิดนี้จะนำไปทดลองพิสูจน์ให้เห็นเหตุผลเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ ต้องอาศัยทางจิตตานุภาพยึดคุณพระรัตนตรัยเป็นหลัก จึงอาจเห็นผลประจักษ์ตามตำรากล่าว…

โดย ขุนอนุยุตร์กนกกรรม (ขาว ปานโชติ)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔

“ยันต์พิชัยสงคราม” ผู้เป็นต้นตำรับคือ สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว พระอาจารย์ใหญ่ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นยันต์แห่งชัยชนะ อันประกอบและผูกปริวรรติมาจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณ 56 ธรรมคุณ 38 สังฆคุณ 14 หรือพระคาถาอิติปิโส ครั้งโบราณจะนำยันต์นี้มาทำผ้ายันต์หรือผ้าประเจียดติดตัวนำออกศึกสงคราม เพราะมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าจะคุ้มครองให้เอาชนะข้าศึกศัตรูได้ และพระคาถาที่ผูกขึ้นมานี้ โหราจารย์โบราณท่านได้บรรจุดวงชะตาผูกลัคนาราศีเจ้าชะตาแบบเฉพาะบุคคลเอาไว้ตรงกลางราศีจักร แล้วปลุกเสกจารยันต์อิติปิโสครอบไว้ แล้วให้เจ้าของดวงชะตาทำพิธีบูชาดวงชะตาของตนเองอย่างเอกอุ จะค้ำคูณชะตามิให้ขาด กันดวงตก แก้พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก ให้ผลเจริญด้วยลาภ ยศถาบรรดาศักดิ์ เอาชนะศัตรูผู้ที่คิดร้าย ให้ทำอันตรายผู้ประกอบดวงชะตานี้ขึ้นบูชามิได้ ในการผูกดวงผูกพระยันต์ขึ้นมานั้น ท่านเรียกดวงชะตาที่บรรจุในราศีจักรว่า “ดวงพิชัยสงคราม” คือบรรจุดวงชะตาเจ้าของดวงเอาไว้ล้อมด้วยยันต์พระพุทธคุณและรูปสัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพิชัยสงคราม

โบราณบันทึกไว้ว่า.. บุคคลผู้ได้ผูกดวงพิชัยสงครามแห่งดวงชะตาของตนเองขึ้นบูชาแล้ว ย่อมมีวาสนาบารมีสูงขึ้นเหนือกว่าดวงชะตาเดิม หากเป็นยุคสมัยโบราณก็จะได้เป็นใหญ่ยศสูงศักดินามาก เป็นขุนนางหรือขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ดังบันทึกแห่งพระเฑียรราชาในสมัยกรุงศรีอยุทธยา ผู้ยกดวงชะตาสามัญชนขึ้นเป็นผู้ครอบครองแผ่นดิน และบันทึกจากต้นตำราการสร้างพระพิชัยสงคราม ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่บันทึกถึงอิทธิอำนาจยกดวงยกวาสนา พลิกดวงชะตาของยันต์ดวงพิชัยสงคราม เปลี่ยนดวงชะตาวาสนานายเทียนและนายสามคนสามัญ ขึ้นเป็นกษัตริย์ เป็นพญาเมือง นายสังข์และมหาชูสร้างบูชาก็ยกชะตาขึ้นเป็นสมเด็จ เป็นพระยา นายมาได้เป็นกรมขุน มหาดเล็กปิ่นยกขึ้นเป็นพระยา แม้คนใช้ก็ชูดวงยกชะตาได้ขึ้นเป็นใหญ่ สร้างอาเภทภัยแก่อริราชศัตรูให้ชนะศึก เหนือศัตรู ชนะสงครามได้ดั่งปาฎิหาริย์

จาก “ตำราพระราชพิธีนครฐาน” มียันต์ที่ใช้บรรจุดวงชะตาพระนคร เป็นลักษณะยันต์ดวงพิชัยสงคราม สำหรับใช้ในราชพิธีพระนคร เพื่อให้เกิดความมั่นคงถาวร ทั้งการบรรจุลงเสาหลักพระนคร การลงดวงชะตาพระมหากษัตริย์ และต่อมาโหราจารย์รุ่นหลังจึงนำพิธีกรรมการบรรจุดวงชะตามาปรับใช้กับพระบรมวงศ์ เสนาบดี และบุคคลทั่วไป

นับแต่อดีตกาลนั้น.. หากมิใช่เจ้าฟ้า เจ้าพระยา มหากษัตริย์แล้ว บุคคลสามัญจะไม่มีผู้ใดสามารถครอบครองบูชาดวงพิชัยสงครามไว้ได้ เป็นความเชื่ออันยิ่งยวดที่ครูบาอาจารย์เจ้าได้รับรองว่า แม้ผู้ใดได้ผูกดวงชะตาและสาธยายมนต์ทั้งปวงแห่งดวงพิชัยสงครามนี้แล้ว จะยกดวงพลิกผันดวงชะตาให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนเหนือดวง วาสนาสูงส่ง ถึงพร้อมด้วยอำนาจบารมี เดช ตบะ มหาอุตม์เหนือคนทั้งหลาย จักแคล้วคลาดจากอุปัทวภิบัติอันตรายต่างๆ ดวงชะตาจักบังเกิดบุญฤทธิ์ อิทธิอำนาจมหาปัญญา มหาเกษตรบดี มหาอุจจ์สูงเด่นสุกสว่างในตำแหน่งอันเป็นเลิศของดวงชะตา มีชัยยะเหนือศัตรูอริหมู่มาร ลาภ ผล ยศศักดิ์ มหาทรัพย์มหาสมบัติจะบังเกิดมั่งคั่งพูนผล กระทั่งยกบุญญาบารมีแก่ญาติวงศ์วารหว่านเครือ ยกดวงชะตาขึ้นสูงสุด เด่นดีทุกปราการ เพราะเหตุนี้..จึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับบุคคลสามัญชนโดยทั่วไป เพราะเป็นเรื่องการรักษาอำนาจของแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ด้วยเหตุนี้เอง..แต่ครั้งโบราณวิชาผูกดวงพิชัยสงครามจึงถูกเก็บไว้เพียงในรั้วในวังเท่านั้น

เมื่ออดีตกาลนานมาแล้ว วันเวลาได้ล่วงมาจนถึงครั้งหนึ่ง บ้านเมืองได้เกิดความระส่ำระสาย ด้วยข้าวยากหมากแพง เพราะดินฟ้าอากาศวิปริต ฝนไม่ต้องตามฤดูกาล ประชาชนพลเมืองได้รับความเดือดร้อน อดอยากถึงกับต้องปล้นสะดมกันกิน ในการครั้งนั้น ทางฝ่ายข้าศึกเห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะดีที่จะยึดครองบ้านเมืองได้โดยง่าย จึงได้เคลื่อนกำลังทัพมาประชิดเมืองไว้ ในยามนั้น ก็ก่อความประหวั่นพรั่นกลัวแก่บรรดาประชาชนพลเมือง และเสนาข้าราชการเป็นยิ่งนัก ความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนได้ลงมติว่าควรจะยอมแพ้แก้ข้าศึกเสียดีกว่า เพื่อจะได้ถนอมชีวิตข้าคนพลเมืองเอาไว้ แต่ทว่าทางฝ่ายทหารและนักรบส่วนใหญ่ ยังมีหัวใจเปี่ยมด้วยเลือดและวิญญาณของนักรบที่หยิ่งในศักดิ์ศรี และมีความหวงแหนอธิปไตยชาติบ้านเมือง ฝ่ายทหารจึงต่างพากันคัดค้านความเห็นไม่ควรยอมแพ้แก่ข้าศึกอย่างแข็งขัน โดยทหารทุกคนยินดีจะยอมตาย ยึดถืออุดมคติว่า “ตัวตายดีกว่าชาติตาย”

องค์มหากษัตริย์ทรงเห็นชอบและสนับสนุนความคิดเห็นทางฝ่ายทหาร และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจทหาร พระองค์ได้ทรงมีพระราชโองการให้โหรหลวง จัดทำดวงชาติให้แก่แม่ทัพนายกองที่จะต้องทำหน้าที่คุมกำลังป้องกันชาติบ้านเมืองในครั้งสำคัญครั้งนี้ทุกคน นำไปรักษาบูชาไว้ในพระนคร ซึ่งนิยมกันว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูงคู่ควรบูชาไว้แต่เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น ครั้งนั้นการรบได้ดำเนินไปในสภาพที่ด้อยกว่าข้าศึกทั้งกำลังคนและกำลังอาวุธ ผลจึงปรากฏว่า ในการประจัญบานแต่ละครั้ง ทหารหาญที่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งลดน้อยถอยตัวลงไปอีกทุกครั้ง เพราะถูกลิดรอนทำลายลงด้วยกำลังของข้าศึกที่มีเหนือกว่าอยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งความหวังที่พอมีอยู่บ้างในตอนต้นก็ทลายหายไปหมด ทหารทุกคนทุกหัวใจ ต่างก็มีแต่ความทอดอาลัยและรอคอยแต่ว่าเมื่อไรข้าศึกจะโหมกำลังเข้ามาบดขยี้ ทำลายให้สิ้นชาติสิ้นความเป็นไทยไปเท่านั้น

ครั้งแล้ว ก่อนนาทีสุดท้ายจะมาถึง สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดถึงก็ได้ปรากฏถึงเสียก่อนนั่นคือ เกิดความวิปริตท้องฟ้าและอากาศเกิดมหาวาตะอย่างรุนแรง พร้อมกับมีฝนกระหน่ำลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น ติดต่อกันอยู่ถึง ๓ วัน ๓ คืน จนกระทั่งน้ำเอ่อท่วมท้นสูงขึ้นถึงคอ เมื่อพายุและฝนสงบลงแล้ว ต่างคนต่างก็ได้เห็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก่อนแต่อย่างใด ภาพนั้นคือภาพค่ายทหารของข้าศึกพินาศภินทนาการไปหมดแล้ว ด้วยอำนาจของลมพายุและกระแสน้ำ ช้าง ม้า และเหล่าทหารก็พลอยสูญชีวิตไปด้วยเป็นจำนวนมาก ที่ยังเหลือชีวิตก็อยู่ได้แต่ตะเกียกตะกายเพื่อให้รอดพ้นได้เพียงแต่ตัว ไม่มีใครมีกะจิตกะใจจะรบเอาชัยต่อไป หรือคิดห่วงใยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จมหายอยู่ภายใต้น้ำอีกเลย

ในการที่บ้านเมืองรอดพ้นจากเงื้อมมือข้าศึกมาได้อย่างปาฏิหาริย์ พร้อมด้วยแม่ทัพนายกองและทหารประสพชัยชนะอย่างอัศจรรย์ ทางฝ่ายข้าศึกก็ประสพความพิบัติกลับไปอย่างยับเยินในครั้งนั้น

ฉะนั้นจึงเป็นที่เชื่อถือกันว่า เนื่องจากอานุภาพแห่งการปฏิบัติบูชาดวงชะตาที่คำนวณบรรจุไว้ในมหายันต์พุทธมนต์นั้นโดยแท้ พระมหากษัตริย์ได้ทรงถือเอาเหตุมงคลครั้งนั้น มาพระราชทานนามแก่ดวงชะตานี้ว่า “ดวงพิชัยสงคราม” นับแต่กาลครั้งนั้นมา ดวงพิชัยสงครามก็เป็นสิ่งที่ปรารถนา ที่ต่างคนต่างก็พยายามขวนขวายหาผู้ที่เขียนแผ่นดวงพิชัยสงครามนี้ได้ เพราะแผ่นดวงพิชัยนี้เป็นของสูงค่ามาก เพื่อเอาไว้บูชาเป็นศิริมงคลแก่ตน เพราะเชื่อถือกันว่ามีอิทธิพลทั้งในเมตตามหานิยม และทางป้องกันภยันตรายต่าง ๆ แก่เจ้าชาตาผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติบูชา

ดวงพิชัยสงครามนี้ อันมีความหมายว่า “ดวงชนะศึก” แต่ดั้งเดิมมานิยมกันว่าเป็นของสูงที่คู่ควรแต่เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น และเป็นที่รู้จักกันดีแต่เฉพาะ “วงใน” คือในกรมโหรหลวงและในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น แต่เดิมที ดวงพิชัยสงครามนี้ ท่านว่าหาได้มีชื่อดังที่เรียกขานกันเช่นในปัจจุบันนี้ไม่ ที่มีชื่อเรียกว่า ดวงพิชัยสงคราม มาจากตำนานดังกล่าว

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือทั้งหมด ประสิทธิ์อักขระ พระเวทย์คาถาครบสูตรแห่งการสร้างดวงพิชัยสงครามตามคัมภีร์โบราณ เนื้อเงินบริสุทธิ์ และ เนื้อทองแดง บรรจุดวงชะตาในฤกษ์
โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก บรรจุดวงชะตาเฉพาะบุคคลในราศีจักร ล้อมยันต์พิชัยสงคราม พระอิติปิโสย่างตาม้า ลงนะ มะ พะ ทะ ปิดทิศแม่ธาตุทั้งสี่ไว้ บรรจุคาถาพระเจ้า ๑๖ ทิศ “นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง” ปิดไว้ทุกช่อง เชิญพระยันต์สัปผิดพระพุทธเจ้า ยันต์พุทธซ้อนครอบจักวาล และยันต์พระอิติปิโสแปดทิศครอบไว้โดยรอบยันต์ดวงพิชัยสงคราม ได้รับพร้อมผ้ายันต์ดวงพิชัยสงครามเนื้อฝ้ายดิบ ประทับรอยพลังงานพิมพ์มือพระอาจารย์ด้านหลังพระยันต์

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม พิมพ์บนผ้าฝ้ายดิบแบบโบราณ ขนาด 11×15 นิ้ว พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาบุคคลไว้ วางดวงชะตาคำนวณแบบ 2 ชั้น ผูกดวงคำนวณลัคนา-ดาวพระเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ อิทรภาส-บาทจันทร์ วางฤกษ์ลัคนาวิเศษแก่ดวงชะตา ด้วยระบบนิรายนะวิธี วางลัคนาแบบมหานาที 5 ชั้น ใช้ระบบโหราศาสตร์สองระบบสองชั้น เพื่อคำนวณให้ได้ตำแหน่งลัคนา อาทิตย์ จันทร์ ราหู และดาวพระเคราะห์ทั้งหมดในฤกษ์อันเป็นเลิศที่สุด วิเศษที่สุด จุดอำนาจวาสนาสูงสุดแก่เจ้าของดวงชะตาที่บรรจุในราศีจักร

ด้านหลังผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม ประทับรอยพลังงานพิมพ์มือพระอาจารย์กฤษฎา ด้วยหมึกเสกว่านยาสักมหาวิเศษ อธิษฐานจิต ประจุคาถา จารอักขระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยลายมือ เอ่ยชื่อ ขานนามให้โดยเฉพาะบุคคล อธิษฐานจิตจารอักขระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยลายมือประสิทธิ์ไว้ทุกผืน เจริญมนต์ปลุกเสกครบซึ่งอำนาจแห่งพระพุทธายะ พระธรรมายะ พระสังฆายะ ประสิทธิ์พุทธฤทธิ์อิทธิคุณอันสูงสุดแก่เจ้าดวงชะตาดวงพิชัยสงคราม

ดวงพิชัยสงครามนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงคราม บรรจุดวงชะตาส่วนบุคคลเจ้าของยันต์ไว้ในฤกษ์อันวิเศษ
ภาพนิรมิตรคือภาษาเดิมแท้ของจิตวิญญาณ มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทุกภพทุกภูมิ ทุกบุคคล ทุกคลื่นจิตวิญญาณ ทุกครั้งที่เพ่งมอง สาธยายพระคาถาบูชา จิตจะปิติเบิกบาน เชื่อมโยงกับจิตรู้ภายใน เกิดสติ ปัญญา เมตตา เข้าถึงองค์ความรู้ ความรัก ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความกล้าหาญมั่นใจ บังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจลิขิตชะตาชีวิตตนเอง ภาพยันต์ดวงพิชัยสงครามนี้บรรจุไว้ซึ่งภาพ – รหัส – สัญญาลักษณ์ สรรพคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด แรงครูแรงอักขระคาถาจากครูบาอาจารย์ที่เคยมีเคยบังเกิดขึ้นในทุกภพภูมิ  และพุทธอำนาจแห่งพระพุทธองค์และทวยเทพเทวดา อำนาจศักดิ์สิทธิ์จากทุกมหากัปป์ เมื่อพลังอำนาจเหล่านี้ได้ผนวกเข้ากับความศรัทธาหมั่นปฏิบัติบูชา สงบกาย ใจ จิตสวดภาวนาบูชาดวงชะตาอยู่เสมอ ก็จักบันดาลมหาอำนาจมหาผลพลิกดวง เปลี่ยนชะตา ยกวาสนา เสริมบารมีให้เหนือกุศลกรรมเก่า ให้เด่นดีเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม  พระอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานจิตบรรจุโองการไว้ว่า.. ” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “ จึงให้อัญเชิญขึ้นบูชาเป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองดวงชะตาบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ปรากฏศุภผลคุ้มครองใกล้ตัวตลอดเวลา

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa