ตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง จารยันต์เดินกลด้วยเวทย์วิชาธาตุสี่ เดินกลบทรหัสนัยของกำลังดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ ประชุมธาตุ เดินธาตุ ตั้งธาตุ หนุนธาตุ อัดธาตุ ซ้อนธาตุ แยกธาตุ สลับธาตุ ย้อนธาตุ แปรธาตุในกลแบบไม่รู้จบ ล้อมอักขระหัวใจโลกธาตุ ปลุกเสกบรรจุนาม จารดวงชะตาเจ้าของในฤกษ์ฤทธิ์ ลัคน์สำเร็จ บูชาเทวบุตรเทวดาแห่งดวงธาตุ หุ้มไหมถักอาบอาคมเดินมนต์บูชาดาวนพเคราะห์ 7 สีคุ้มครองดวงชะตาให้ดีเจ็ดวัน จุดเพลิงศักดิ์สิทธิ์บูชายันต์ตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงในอางดวงชะตา ตลอดวัน-ตลอดคืน นับจากคืนจันทร์ดับถึงคืนเพ็ญ โดยตะเกียงจะไม่ดับเลย ไฟบูชายันต์ดวงชะตาลุกโชนเติมพลังชีวิต สว่างโชติช่วง ทั้งยามหลับ-ยามตื่น ข้างขึ้น-ข้างแรม กลางคืน-กลางวัน ทั้งยามสุริยัน-และยามแห่งจันทรา ตามบันทึกคัมภีร์กลับชะตาบูชาธาตุดวง ตำนานยอดวิชาธาตุโบราณแห่งมหาราชครูอางอันพิสดาร จักบันดาลซึ่งความสำเร็จสมปรารถนาในการอธิษฐานอย่างรวดเร็ว หนุนพลังธาตุดวงให้สมดุลเกิดกำลังสูงสุดแก่ดวงชะตาทุกด้าน แก้ชง หนุนชัยยะ เจริญด้วยอำนาจบารมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทรัพย์สมบัติ ลาภผลทั้งปวง

ตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ประจำดวงชะตาเฉพาะบุคคล ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เป็นวัตถุธาตุมหาวิเศษ มีฤทธิ์เดชอำนาจพุทธานุภาพหนุนพลังธาตุ ยกดวง หนุนชะตา เสริมวาสนา หนุนธาตุดวงตามโคจรวิถีแห่งดวงดาว มีวิธีการสร้างและการบูชาอันประณีตซับซ้อน ด้วยกลบทรหัสยันตรา วางตากลเดินมนต์จารยันต์ เรียกธาตุ เรียกสูตร บรรจุดวงในฤกษ์วิเศษเฉพาะเจาะจงแก่ดวงชาตา เพื่อผลแห่งการพลิกฟื้นดวง กลับชะตา ปรับแก้ฤกษ์เสียดาวร้าย หนุนธาตุแก้ดวง ให้ชาตาสูงส่งเทียมเจ้า เทียมฟ้า เทียมดวงชาตาคหบดีมหาเศรษฐี อุดมเสน่หาเมตตา วาสนาบารมี อำนาจ เดชะ ตบะ มหาสิทธิโชค มหาสิทธิลาภ เฟื้องปราสาทสมบัติโดยพรั่งพร้อมสมบูรณ์ ปลุกเสกจารยันต์บรรจุดวงไว้ในราศีจักรยามกาลชาตากำเนิด เพื่อผลแห่งสรรพมหามงคลขั้นสูงสุดแก่ดวงชาตา มีอิทธิฤทธานุภาพพันช่อง พันประการ ตามแต่อธิษฐานใช้ เป็นเลิศทั้งมหาชนะ มหาสำเร็จ มหาเสน่ห์เมตตามหานิยม มหาทรัพย์ มหาสมบัติ มหาลาภ มหาอุฒม์แคล้วคลาดกันภัยเหนือคนคงกระพัน มหาอำนาจ ตบะ เดชะ ปรากฏมหาโภคทรัพย์สมบัติ บริวาร ลาภผล ยศศักดิ์ เทพเทวดาคนทั้งหลายอุปถัมภ์ค้ำชู เกรียงไกรไปทั้ง 32 ทิศ บังเกิดอิทธิฤทธานุภาพทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจักรวาล

( มหาราชครูอาง การบูชาด้วยไฟ คือตำแหน่งระดับสูงในราชสำนักล้านนาโบราณ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในมหาเวทย์ มนตราคาถา ผู้ประกอบพิธีบูชาแสงไฟแห่งประทีป อาง คือวิชาไสยศาสตร์ล้านนา อันมีคุณวิเศษอเนกอนันต์เมื่อปฏิบัติตามพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้อง ด้วยการบูชามหายันต์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยแสงประทีปเตโชธาตุ หรือเทียนบูชามหาเวทย์ ซึ่งเรียกว่า ” บูชายันต์ “ คือพระยันต์ที่จารอักขระ เลข ยันต์ รหัสนัยภาษาศักดิ์สิทธิ์ อันมีคุณเป็นเลิศทุกด้าน ตามอธิษฐาน อักขระมหายันต์ มนตรา คาถาศักดิ์สิทธิ์ใดใด แม้บูชาผ่านเตโชธาตุแห่งอาง จะขยายอำนาจให้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลิศ ดี ทวีผล จากการประชุมธาตุทั้งแสนโกฏิโลกธาตุมาหนุนพลังให้เกิดแรงทวีอย่างยิ่งยวด )

แม้เริ่มจุดอางไฟบูชายันต์ยามคืนจันทร์ดับ ถึง คืนจันทร์เพ็ญเต็มรอบโคจรแห่งพระจันทร์ นัยยะแห่งพลังอำนาจชีวิตใหม่พระจันทร์ใหม่ การเริ่มต้นใหม่ ดวงชะตาใหม่แห่งเสี้ยวแสงแรกของพระจันทร์ ที่กำลังมุ่งไปสู่เดือนเพ็ญอันสุกสว่าง อุดมสมบูรณ์ สะสมพลังอำนาจ ฌาน ญาณบารมีทุกวัน ทุกคืน ทุกดิถีจันทร์ จนสมบูรณ์เต็มกำลังเมื่อถึงข้างขึ้นคืนเพ็ญ 15 ค่ำ ดิถีจันทร์อันมีฤทธานุภาพสูงสุด ยกดวงให้ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้นทางเดียว ไม่มีตก ไม่มีดับ

แม้เริ่มจุดอางไฟบูชายันต์ ณ.จุดจันทร์เพ็ญ จนสำเร็จณ.จุดพระจันทร์ดับ ก็จักบังเกิดฤทธิ์อิทธิคุณยกดวง ยกชะตาให้ดีเด่นเป็นเลิศในคืนพลังอำนาจสูงสุดแห่งพระจันทร์ ที่สะสมพลังเข้าสู่จุดพินทุ คือจุดพลังอำนาจแห่งจันทร์ในคืนเดือนดับ ที่เล่าขานบันทึกไว้ในทุกคำภีร์ว่า.. จันทร์ดับนี้มีอำนาจสูงยิ่ง ด้วยดวงจันทร์นั้นดูดกลืนแสงทั้งกาลจักรมารวมอยู่ในจุดพินทุแห่งพระจันทร์ เมื่อเสี้ยวแสงแรกแห่งจันทร์ปรากฏบนฟากฟ้า ณ. จุดนั้น สรรพพลังงานในโลกธาตุจึงระเบิดพลังเข้าสู่วรอบโคจรใหม่ พลังงานใหม่เข้าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากได้รับการประจุพลังงานอย่างเต็มกำลัง ณ.จุดพิทุ หรือจุดอมาวสี

ตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงนี้จึงมีพลานุภาพค้ำดวงค้ำดี ให้เป็นผู้ดวงดีชะตาดี เกิดแสงสีออร่าพลังธาตุแห่งอำนาจ บังเกิดสง่าบารมีทุกๆ ตำแหน่งดิถีจันทร์ หนุนธาตุดวงชะตาให้สว่างโชติช่วงทั้งกลางวัน-กลางคืน ทั้งยามมืด-ยามสว่าง จุดบูชาไฟในน้ำมันมนต์ใสจากมะพร้าวกะลาตาเดียว มะพร้าวกะลามหาอุฒม์ วัตถุธาตุวิเศษทนสิทธิ์ อันปรากฏผลอยู่สูงเทียมยอดฟ้าเหนือเกล้าเกศ แช่แก้ววิเศษอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ 24 ชนิด ตามตำราวชิระเป๊กคัมภีร์โบราณแห่งมณีรัตนแก้วโป่งข่าม เสกธาตุ เดินวิชาธาตุครบสูตร แล้วจึงส่งตะกรุดให้เจ้าของนำไปจุดบูชาร่วมกับตะเกียงบูชาธาตุดวงเนื้อดินเผาลงอาคม พระอาจารย์เดินมนต์จารยันต์ให้โดยรอบพร้อมน้ำมันวิเศษ ให้จุดบูชาพระยันต์ทุกรอบดิถีจันทร์ เริ่มนับจากจุดจันทร์ดับไปถึงจุดจันทร์เพ็ญ หรือ หรือเริ่มจากจุดจันทร์เพ็ญไปถึงจุดจันทร์ดับ หรือในฤกษ์กาลยามวันอันสำคัญวิเศษ เพื่อดึงพลังธาตุจักรวาลทั้งปวงมาหนุนให้ธาตุดวงชะตามีพลังสมดุลสูงสุด เพื่อยกดวง พลิกฟื้นชะตา กลับดวงชาตาให้ดีเหนือดี อุดมสมบูรณ์มั่งมีมหาศาล ทุกความปรารถนาจักสำเร็จ อิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวงนี้ ถูกอุปมาว่า ” ยกชะตาได้ถึงเทียมฟ้าสูง หนุนธาตุดวงให้มั่นคงมั่งคั่งเทียมเท่าผืนแผ่นดินหินผา เสริมลาภผลมหาสมบัติให้อุดมสมบูรณ์ได้เทียมผืนน้ำกว้างใหญ่ “ พลิกฟื้นชะตาตกได้อย่างรวดเร็ว เกิดมหาสำเร็จได้โดยฉับพลันทันใด หากเพียรบูชาแน่วแน่ตามบัญญัติแห่งครูบาอาจารย์

 

LINE : @mayakarnlanna

จุดอางดวงชะตา
บูชาตะกรุดกลับชะตาบูชาธาตุดวง

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna