อำนาจแห่งภาวนา สมาธิ จินตนาการ คลื่นสมองระดับแอลฟ่า

อำนาจแห่งภาวนา
สมาธิ จินตนาการ
คลื่นสมองระดับแอลฟ่า

ณ.ขณะที่กาย จิต ผ่อนคลาย เบา สบาย อยู่ในภาวนา สมาธิ หรือกิจกรรมอันจดจ่อ ณ. ปัจจุบันขณะ คลื่นสมองจะมีความถี่อยู่ระหว่า 8-12 รอบต่อวินาที คือคลื่นสมองระดับแอลฟ่า เป็นสภาวะของจิตสำนึกอันตะหนักรู้ สมองซีกซ้ายและขวามีความสมดุล ทำให้ความคิดอันสร้างสรรค์ จินตนาการอันเบิกบานและอิสระ นี่คือจุดที่มีพลังอำนาจมาก ร่างกายจะหลั่งชีวเคมีชื่อ endorphins ออกมาในระดับเข้มข้น ทำให้จิตใจเบิกบาน ปิติสุข ไว้วางใจ ไร้อัตตา และเซลล์ทุกเซลล์จะได้รับการซ่อมแซมให้สมบูรณ์ พลิกฟื้น ตื่นตัว เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนด้วยพลังชีวิต กาย จิต วิญญาณ ผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันให้ห้วงแห่งปัจจุบันขณะนั้น จิตและกายทิพย์จะเชื่อมต่อกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงได้ ในระนาบคลื่นพลังงานเดียวกัน สั่นพ้องเป็นหนึ่งเดียวกัน และจุดพลังอำนาจนี้เองที่จะแผ่ซ่านออกไปยึดโยงและดลบันดาลให้ทุกคำอธิษฐาน ที่แสดงเจตจำนงออกไป สำเร็จ สมปรารถนาได้ตามใจนึก

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page