มันตรา คาถา ขับเคลื่อนจิตเข้าสู่จุดพลังอำนาจสูงสุด คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้น

มนตรา คาถา คือเครื่องขับเคลื่อนอันทรงพลัง ผลักดันจิตใจให้หลุดออกจากอำนาจของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก เข้าสู่ “จิตสำนึกที่สูงสุด”

อำนาจพลังจิตมหาศาลนี้ จะเกิดขึ้นในสภาวะแห่งปัจจุบันขณะ ที่เราจดจ่ออยู่กับมนตรา คาถา

การสาธยายมนตรา สัมพันธ์อย่างยิ่งกับจังหวะการหายใจเข้าออก และการไหลเวียนของพลังปราณ เรียกว่า “ปราณมันตรา” จะช่วยปรับจังหวะคลื่นพลังงานเรา ให้สอดคล้องกับคลื่นธรรมชาติแห่งของจักรวาล การภาวนามันตราในใจด้วยจิตอันละเอียดลึกซึ้งในขณะที่ทำสมาธิ มีผลทำให้จิตใจสงบลง คลื่นสมองจะสั่นสะเทือนอย่างละเอียดอ่อน จนสั่นพ้องเป็นหนึ่งเดียวกับคลื่นของจักรวาล (cosmic wave)

  • คลื่นเบต้า Beta wave จิตใจวุ่นวาย สับสน ไม่สงบ
  • คลื่นอัลฟ่า Alpha wave จิตใจสงบและตื่นตัว
  • คลื่นทีต้า Theta wave จิตใจจดจ่อกับมนตรา
  • คลื่นเดลต้า Delta wave จิตใจจะจดจ่อกับมนตราอย่างยิ่งยวด
  • คลื่นคอสมิก cosmic wave คลื่นสมองจะเป็นหนึ่งเดียวกับคลื่นจักรวาลที่มีพลังงานสูงที่สุด

ในสภาวะคลื่นคอสมิค ตัวตนทั้งหมดจะหายไป กาลเวลาจะหายไป คลื่นจิตจะสั่นสะเทือนสูงจนละเอียด ราบเรียบ เงียบสงบเข้าสู่จิตสำนึกสูงสุด เป็นอิสระจากอำนาจร้อยรัดทั้งปวงของกาย จิตสำนึก และจิตใต้สำนึก จิตจะสั่นพ้องเป็นหนึ่งเดียวกับคลื่นจักรวาล อันเป็นจุดพลังอำนาจสูงสุด ที่คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้น คืออำนาจอันเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา เป็นปรกติของจิตวิญญาณ

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page