Category Archives: มายาการล้านนา

พุทธอำนาจอันสูงสุดแห่งเทียนทองคำ ❛จุฬามณีสรี๋มหาธาตุ ❜ อันประเสริฐ พึงปรากฏและประสิทธิ์แก่ท่านโดยเต็มกำลัง

  ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

ทฤษฎีคำสอนที่ลี้ลับของการหายใจ

“ปราณ” เป็นหัวใจสำคัญของพลังงานหรือพลานุภาพและพลังงานหรือพลานุภาพทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ออกมาจากแหล่งหัวใจสำคัญนั้น หรือค่อนข้างจะเป็นสภาพที่ละเอียดของการแสดงหัวใจสำคัญนั้นให้ปรากฏชัดเจนแจ่มกระจ่าง

สลายกรรมข้ามภพข้ามชาติ ด้วย ” อโหสิกรรม “

ทำไมบางคนแค่ศิโรราบก็หลุดพ้นง่าย ๆ ทำไมคนยิ่งรู้มากยิ่งสำเร็จยาก ทำไมบางคนรู้ทุกอย่างแต่..ก็ต้องวนเวียนว่ายวนอยู่ในวัฏฏะอันน่าสงสารนี้ชาติภพแล้ว ชาติภพเล่า หาทางออกไม่เจอเป็นที่น่าเวทนาอย่างยิ่ง

หายใจเข้ายาว.. ให้รู้ว่ายาว หายใจออกยาว.. ให้รู้ว่ายาว การดูลมหายใจอานาปานสติ มิใช่เพียงเพื่อเจริญปัญญา แต่เสริมกำลังให้ปอด ระบบย่อย ขับถ่าย และร่างกายทั้งระบบ ด้วยธรรมชาติแห่งลมหายใจอันอัศจรรย์ !!!

การดูลมหายใจอานาปานสติ มิใช่เพียงเพื่อเจริญปัญญา แต่เสริมกำลังให้ปอด ระบบย่อย ขับถ่าย และร่างกายทั้งระบบด้วยธรรมชาติแห่งลมหายใจอันอัศจรรย์

เราคือใครนะ? ในห้าคนนี้

ทำไมบางคนแค่ศิโรราบก็หลุดพ้นง่าย ๆ ทำไมคนยิ่งรู้มากยิ่งสำเร็จยาก ทำไมบางคนรู้ทุกอย่างแต่..ก็ต้องวนเวียนว่ายวนอยู่ในวัฏฏะอันน่าสงสารนี้ชาติภพแล้ว ชาติภพเล่า หาทางออกไม่เจอเป็นที่น่าเวทนาอย่างยิ่ง

” หากไร้วาสนา ไร้ปัจจัยผูกพันต่อกัน ไม่สามารถโปรดกันได้” แม้กับพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มียกเว้น…

คุณเชื่อเรื่องวาสนาต่อกันไหม ทำไมคนบางคนจึงได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ชี้ชวนแนะนำกันไปทำความดี ชวนได้โดยง่ายดาย.. แต่กับอีกหลายคนชวนเท่าไรก็ไม่ไป สอนกล่าวตักเตือนก็ไม่ฟัง ดีกับเขาเขาก็ไม่มีวันดีตอบ กลับคิดว่าเราประสงค์ร้าย ไม่เห็นความหวังดีของเรา

You cannot copy content of this page