จะเป็นอย่างไร? เมื่อดาวพลูโตเทพแห่งยมโลก และความมั่งคั่งร่ำรวย ยกเข้าสถิตในราศีกุมภ์ยาวนาน 10 ปีนับจากนี้

ดาวพลูโต ชื่อเทพแห่งยมโลกและการเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองอยู่เหนือสิ่งที่มองไม่เห็น ตำราไทยเรียก”ดาวยม” โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 248 ปี ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเพียง 1 ปี

คำว่า พลูโต เป็นภาษาละตินหมายถึงคนร่ำรวย ความหมายหลักทางโหราศาสตร์ของดาวพลูโต คือ การปฏิรูป (Transformation) การโคจรช้าวนรอบดวงอาทิตย์ยาวนานนับ 248 ปี ดาวพลูโตมีคาบการโคจรที่ยาวนาน ใช้เวลา 10-30 ปี ในแต่ละราศี ส่งผลให้มองเห็นภาพรวมใหญ่ๆของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ทำให้เราสามารถมาพยากรณ์ยุคสมัยแต่ละยุคได้ โดยยึดหลักว่า เมื่อพลูโตโคจรผ่านราศีอะไร ก็จะมีการปฏิรูปเกิดขึ้นในความหมายของราศีนั้น เมื่อพลูโตมีสัมพันธ์รังสีกับดาวดวงกำเนิด เรือนชะตา ราศีของบุคคล การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นๆ ก็โดดเด่น ตอนนี้ดาวพลูโตแสดงพลังงานเช่นใดกับดวงชะตาของคุณ???

• ดาวพลูโต มีพื้นที่สีอ่อนความกว้างประมาณ 1,590 กิโลเมตร มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ เรียกว่าพื้นที่ทอมบอก์ “Tombaugh Regio” ประกอบไปด้วย หัวใจซีกซ้าย (ฝั่งตะวันตก) เป็นที่ราบต่ำน้ำแข็ง กว้าง 1,000 กิโลเมตร มีชื่อว่า “ที่ราบต่ำสปุตนิก” (Sputnik Planiti) ส่วนหัวใจซีกขวา (ฝั่งตะวันออก) เป็นพื้นที่สูงขรุขระที่ปกคลุมไปด้วยไนโตรเจน ซึ่งบรรยากาศดาวพลูโตพัดพาไนโตรเจน ส่วนนี้มาจากที่ราบต่ำสปุตนิก ก่อนที่จะทับถมกันเป็นน้ำแข็งสุดเยือกเย็นนนนน

ดาวพลูโตยกเข้าราศีกุมภ์ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2024 – 30 พ.ย. 2034 สิบปี
ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนขั้วอำนาจ การรื้อระบบ ปรับโครงสร้าง ปฏิรูปโลกระดับมโหฬาร
248 ปีก่อน เมื่อดาวพลูโตเข้าสถิตที่ราศีกุมภ์ ก็เป็นเรื่องของการปฏิวัติของฝรั่งเศส เปลี่ยนขั้วอำนาจและโครงสร้างสังคมอย่างถอนรากถอนโคน

พลังของดาวพลูโตในราศีกุมภ์นั้นยิ่งใหญ่ทรงพลังมาก มันควบคุมไม่ได้ เพราะพลูโตก็แรง มาร่วมงานกับเจ้าบ้านราศีกุมภ์คือดาวมฤตยูเจ้าแห่งการปฏิวัติ อัจฉริยะ แรง+แรง=สองแรงแข็งขัน แผ่นดินต้องพลิกฟ้าต้องเปิดอะไรก็ขวางไม่ได้ เทคโนโลยีระดับสูงจะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจะมากขึ้น คนฉลาดมากขึ้น เด็กที่เกิดใหม่ในยุคนี้จะฉลาดมากเป็นตัวตนของตัวเอง แหวกแนว นอกกรอบ จิตวิญญาณใดพัฒนายกระดับไม่ทัน ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทางจิตอันเกิดจากรอยบันทึกแห่งกรรม ก็จะทำงานหนักหน่วงแสดงผลรวดเร็วฉับพลัน ทางดีก็เปลี่ยนจิตไปสู่การตะหนักรู้ระดับสูง ทางร้ายก็สละกายเนื้อสูญหายตายจากไป ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยน จักรวาลก็จะจัดสรรเปลี่ยนแปลงให้เราเอง จะหอมหวานหรือขมขื่นก็ขึ้นอยู่กับว่า…จิตเราบันทึกสิ่งใดไว้บ้าง? ทุกรอบแห่งการยกย้ายราศีของดาวพลูโตสอนเราว่า “สรรพสิ่งล้วนแปรผัน เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง”

ชีวิตกายเนื้อไม่ยืนยาว แต่จิตวิญญาณนั้นนิรันดร์ เพียงแปรผันเปลี่ยนภพภูมิ
ช่วงเวลาในกายเนื้อนั้นแสนสั้น… ใช้ชีวิตทุกวันให้มีคุณค่าเอื้อประโยชน์แก่ความนิรันดร์ของจิตวิญญาณ
ทุกข์ สุข ล้วนไม่เที่ยง เกิดดับฉับพลัน!!
สุขก็ปรุงแต่ง ทุกข์ก็ปรุงแต่ง
หยุดปรุง หยุดแต่งเรื่อง ทุกข์ก็หมด สุขก็ไม่มี ก็เอวังฯ สู่บรมสุขวิมานสถาน

อมาวสีแห่งฤกษ์
พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดเทียนเทวดาล้านนา

❛เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙❜
และ ❛เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์❜
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ปีเถาะ

จันทร์ดับที่ตนุภพ 20 องศาราศีกุมภ์ร่วมเสาร์ ฉากดาวมฤตยู 
มหาฤกษ์มหาวันดับเคราะห์ สะเดาะห์กรรม
สลายพลังงานเชิงลบที่ติดค้างสายใยวิญญาณให้สิ้นสูญ
เปิดทางทรัพย์ เปิดรับโชคลาภ ความชุ่มเย็นอยู่ดีมีสุขเข้ามาสู่ชีวิต

แ จ้ ง บู ช า
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

บู ช า ฤ ก ษ์ จุ ด เ ที ย น บู ชา
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
คนดวงตก จุดยกดวงยกชะตาคนดวงดี จุดแล้วยิ่งดี-จุดแล้วยิ่งรวย

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page