ลักษณะของดวงพิชัยสงคราม

ส่วนประกอบของยันต์ดวงพิชัยสงคราม

( 1. ) ดวงชะตาแบบราศีจักร เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางด้านในของตารางยันต์ดวงพิชัยสงครามหนุนไว้ด้วยธาตุทองคำ บรรจุตำแหน่งดาวเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงลัคนากำเนิด โดยคำนวณจาก วัน เดือน ปี เวลา และ​สถานที่​เกิด ของเจ้าชะตาแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ดวงพิชัยสงครามจึงเป็นมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ล้อมไว้ด้วยพุทธมนต์ อักขระยันต์ คาถาและภาพรหัส สัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธ์

( 2. ) ด้านบนสุดพระพุทธฉายปางปฐมเทศนาแผ่ฉัพพรรณรังสี ประทับขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ เป็นเครื่องหมายพระธรรมจักร วางยันต์สุกิตติมาและยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้าขนาบรักษาไว้สองด้าน

( 3. ) ใต้พระพุทธฉายเป็นยันต์พิชัยสงคราม ล้อมด้านนอกด้วยยันต์พระอิติปิโสย่างตาม้า พระพุทธคุณ 56 บท พระคาถารัตนมาลา กันภัย แคล้วคลาด ศิริมงคล เสริมดวงชะตา ตรงกลางบรรจุดวงราศีจักร และลัคนากำเนิดของเจ้าชะตา ทิศแม่ธาตุทั้งสี่บรรจุ นะ มะ พะ ทะ ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปิดเอาไว้ และบรรจุคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทั้ง 16 ช่อง ที่มุมทั้งสี่ด้านของดวงพิชัยสงคราม ขนาบสองข้างด้วยพระพุทธฉายปางเทศนาด้านซ้าย และ พระพุทธฉายปางเพรชกลับประทับขัดสมาธิและยกมือกลับด้าน โดยสลับเท้าซ้ายทับขวา และยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นเสมอพระอุรา พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา เป็นปางกลับดวงพลิกฟื้นชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี ประทับอยู่ด้านขวา

( 4. ) ใต้ยันต์ดวงพิชัยสงคราม จัดยันต์ทรงบัลสังค์ตารางอัตตามานัตต์ลดหลั่นกันลงมา 5 ชั้น ภายในบรรจุสมผุส ฤกษ์ และมัธยมพระเคราะห์ ตลอดจนอัตตาเกณฑ์การคำนวณต่างๆ โดยละเอียด อันเป็นผลคำนวณที่ได้จากคัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ โดยแต่ละดวงชะตาผลการคำนวณจะแตกต่างกัน จะไม่มีดวงชะตาใดมีเลขที่เหมือนกันเลย เพราะคำนวณจากวันเดือนปี เวลาเกิด สถานที่เกิด ตำแหน่งกำเนิดเฉพาะดวงชะตาบุคคล ด้านล่างเป็นชื่อ รายละเอียดนามชะตา ดวงกำเนิดของเจ้าชะตา จักรราศีวิภาคของลัคนา

( 5. ) ด้านซ้ายและด้านขวายันต์รูปบัลลังค์ เป็นหลักอินทภาส บาทจันทร์ วางใต้ฉัตรสัปตปฏลเศวตฉัตรมีเทวดารักษา โดยด้านซ้ายเป็นหลักอินทภาส ด้านขวาเป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูงยิ่ง ท่านจึงให้สถิตย์ภายใต้สัปตปฏลเศวตฉัตร อันหมายถึงผู้ที่ชนะทั้ง ๘ ทิศ

(6.) จักรราศีวิภาค บรรจุรายการนาม ชะตา รายละเอียดดวงชะตากำเนิดของเจ้าชะตา ลัคนา ราศี ธาตุ ปฐมนวางค์ ปฐมตรียางค์ ฤกษ์กำเนิด มีพญานาคคู่บารมีรักษาดวงไว้ซ้าย ขวา และพระราหูคุ้มครองดวงชะตาแบกรับดวงทั้งหมดไว้ฐานล่างสุดของดอกบัวแห่งการตื่นรู้

(7.) กรอบด้านนอกของยันต์ดวงพิชัยสงคราม อัญเชิญพระยันต์ รหัส ภาพสัญญาลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในภพสูงชั้นสูงมาประสิทธิ์ไว้ เพื่อดลบันดาลสรรพผล คุ้มครองดวง ยกชะตา ป้องกันภัยไว้ทั้งหมด กรอบชั้นในทั้งแปดทิศบรรจุพระคาถาอิติปิโสไว้ และอัญเชิญท้าวจาตุมหาราชิกามหาราชทั้งสี่ เทวดาผู้รักษาทุกข์ สุข ป้องกันอันตรายแก่มนุษย์โลกทั้งสี่ทิศ มีท้าวกุรเวร ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวธตรฐ มาคุ้มครองประจำทิศทั้งสี่ องค์พญาครุทสัจจะมหาราชรักษาอยู่เหนือยอดเศวดฉัตรทั้งสองข้างซ้าย-ขวา และพระราหูผู้ทรงฤทธิ์เป็นอมตะฆ่าไม่ตายคุ้มครองดวงชะตากันเคราะห์กันคราสทั้งยามเช้า – ยามค่ำ เทวดาประจำตัวทั้งสี่รักษาเบื้องซ้ายเบื้องขวาและหลักอินทภาส หลักบาทจันทร์

ดวงพิชัยสงครามมีพุทธานุคุณ 6 นัยวิเศษ

 • มหาอุจจ์ ➤ ตำแหน่งดวงที่สูงเด่นสุกสว่างงดงามที่สุด ให้ผลทางบุญฤทธิ์ ความสูงส่ง ยิ่งใหญ่โดดเด่น ชื่อเสียงโด่งดัง อำนาจยศศักดิ์วาสนาบารมี
 • มหาอุตม์ ➤ ป้องกันสรรพเคราะห์ สรรพฆาต เป็นสุดยอดมหาอำนาจคงกระพันแคล้วคลาด เหนืออริเหนือศัตรู ชนะทั้งในที่มืดที่สว่าง ตบะอำนาจเหนือหมู่คนชนทั้งหลาย
 • มหาลาภ ➤ บันดาลผลแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ มากล้นด้วยทรัพย์สินสมบัติมหาเศรษฐี ประสบโชคดีมีโชคลาภนานานับประการทุกทิศทุกทาง
 • มหานิยม ➤ บังเกิดมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม เป็นที่รักใคร่เมตตาอย่างเอกอุ มีคนค้ำคูณเกื้อกูลมิขาด คนรักเทวบุตรเทวดาเมตตาค้ำชู ทำการใดใดสำเร็จโดยง่าย อุปสรรคน้อย มีผู้อุปถัมป์ทั้ง 32 ทิศ
 • มหาชนะ ➤ ยกดวงให้เหนือดวง ยกบุญญาบารมีวาสนาให้เป็นเลิศบังเกิดมหาชนะทุกสรรพสิ่ง ชนะใจ ชนะมาร ชนะศัตรู ชนะอุปสรรคปัญหา ชนะกรรม ทำการใดบังเกิดมหาชนะทุกปราการ
 • มหาสำเร็จ ➤ สำเร็จทุกสิ่งได้อย่างยิ่งใหญ่ มิมีสิ่งใดทัดทานดวงชะตาได้ วาสนาบารมีถูกยกขึ้นสูงสุด ทำการใดจะสำเร็จสมปรารถนาได้ทุกปราการ ” มหาสำเร็จ ” นี้เองคือหัวใจของการเปลี่ยนวาสนา ยกดวงชะตาของดวงพิชัยสงคราม

ลักษณะของดวงพิชัยสงคราม

การผูกดวงพิชัยสงครามตามรูปด้านบนมีหลักในการผูกดังต่อไปนี้...

๑ .กำหนดให้ดวงราศีจักรอยู่กึ่งกลางยันต์พิชัยสงครามด้านบนของกระดาษใต้พระพุทธฉาย

๒.ใต้ยันต์พิชัยสงคราม จัดเป็นยันต์รูปบัลลังก์ อยู่กลางกระดาษและทำเป็นยันต์ลดหลั่นกันลงมา ๕ ชั้น

๓.เบื้องซ้ายชั้นล่างสุด ของยันต์รูปบัลลังก์เป็นหลักอินทภาส เบื้องขวาเป็นหลักบาทจันทร์ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูง ท่านจึงให้สถิตย์ภายใต้เศวตฉัตร

๔.กรอบของยันต์พิชัยสงครามมีพระคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทุกทิศ

๑.ยันต์พิชัยสงครามทำล้อมกรอบดวงราศีจักร เพื่อให้คุ้มครองดวงชะตา มิให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแพ้วพานได้พระคาถาที่บรรจุในยันต์พิชัยสงครามนี้ก็ คือ “พระอิติปิโสย่างตาม้า” และสำหรับทิศแม่ธาตุทั้งสี่ของดวงพิชัยสงคราม อันได้แก่ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลมไฟ จะมีคาถา นะ มะ พะ ทะ ปิดไว้ส่วน ตามมุมต่างๆของดวงพิชัยสงครามเฉพาะที่ยันต์พิชัยสงครามมีช่องโหว่อยู่ ๑๖ ช่องก็ได้บรรจุพระคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทุกช่อง โดยพระคาถาดังกล่าวนี้คือ “นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง”

๒.พระอิติปิโสแปดทิศกรอบนอกของดวงพิชัยสงครามได้บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ป้องกันภัยพิบัติไว้ทั้งแปดทิศด้วยกันซึ่งก็คือพระคาถาอิติปิโสแปดทิศ

๓.พระคาถาอื่นๆนอกจากพระคาถาดังกล่าวแล้วในดวงพิชัยสงครามยังอาจจะบรรจุพระคาถาอื่นๆลงไปได้อีกเช่นพระนวหรคุณเก้า, หัวใจพระอภิธรรมหรือพระธรรมเจ็ดคัมภีร์, พุทธรักษา, ธรรมรักษา, สังฆรักษา, ปิตารักษาและอินทรักษา, พรหมรักษา, เทวดารักษา, มาตารักษาเป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการจัดสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นมาดวงหนึ่งนั้นจะต้องใช้เวลา และความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูงอีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงพระคาถาที่จารึกใน ดวงพิชัยสงครามจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าดวงพิชัยสงครามจัดสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาเจ้าของดวงชะตาให้แคล้วคลาด ปลอดภัยจากภยันอันตรายต่างๆดังนั้นถ้าผู้ใดมีดวงพิชัยสงครามเป็นของตัวเองก็จงหมั่นบูชาและภาวนาตามคาถาด้านล่างนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง…

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม

อำนาจพุทธคุณของดวงพิชัยสงคราม

 • พลิกดวงชะตา กลับร้ายให้กลายเป็นดี หนุนดีให้ดียิ่งขึ้น ป้องกันเคราะห์ร้าย ปัดเป่าสรรพภยันอันตรายต่างๆ มิให้เกิดขึ้น หรือลดกำลังลงจนเบา และสิ้นสูญ
 • ยกฐานะ ยกยศ ยกศักดิ์ ยกดวงชะตา หนุนวาสนาบารมีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
 • เสริมดวงชะตา ราศี บารมี ให้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้า โดยเฉพาะข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้ทำงานรับใช้แผ่นดิน
 • มหาลาภ มหาอุฒม์ มหาอุจจ์ มหานิยม มหาสำเร็จ มหาชนะ เหนือคนเหนือดวง
 • ทำให้ประสบความสำเร็จ มีแต่ความเป็นศิริมงคล ประสบพบแต่ความเจริญรุ่งเรื่องในชีวิต จะไม่พบความตกต่ำเลย
 • เสริมบารมี อำนาจ วาสนา แคล้วคลาดจากเรื่องร้ายๆ “ผู้ที่มีดวงพิชัยสงครามต้องหมั่นเพียรบำเพ็ญบารมี สวดบูชาดวงชะตา ภาวนา ทำสมาธิ จะยิ่งเสริม ยิ่งเพิ่มมหาอำนาจวาสนาบารมี “ผู้ที่มากด้วยบุญบารมีเท่านั้น จึงจะได้ครอบครองดวงพิชัยสงคราม ที่สร้างถูกต้องครอบสูตรแห่งตำราดวงพิชัยสงคราม”

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

ดวงพิชัยสงครามนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงคราม บรรจุดวงชะตาส่วนบุคคลเจ้าของยันต์ไว้ในฤกษ์อันวิเศษ
ภาพนิรมิตรคือภาษาเดิมแท้ของจิตวิญญาณ มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทุกภพทุกภูมิ ทุกบุคคล ทุกคลื่นจิตวิญญาณ ทุกครั้งที่เพ่งมอง สาธยายพระคาถาบูชา จิตจะปิติเบิกบาน เชื่อมโยงกับจิตรู้ภายใน เกิดสติ ปัญญา เมตตา เข้าถึงองค์ความรู้ ความรัก ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความกล้าหาญมั่นใจ บังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในอำนาจลิขิตชะตาชีวิตตนเอง ภาพยันต์ดวงพิชัยสงครามนี้บรรจุไว้ซึ่งภาพ – รหัส – สัญญาลักษณ์ สรรพคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด แรงครูแรงอักขระคาถาจากครูบาอาจารย์ที่เคยมีเคยบังเกิดขึ้นในทุกภพภูมิ  และพุทธอำนาจแห่งพระพุทธองค์และทวยเทพเทวดา อำนาจศักดิ์สิทธิ์จากทุกมหากัปป์ เมื่อพลังอำนาจเหล่านี้ได้ผนวกเข้ากับความศรัทธาหมั่นปฏิบัติบูชา สงบกาย ใจ จิตสวดภาวนาบูชาดวงชะตาอยู่เสมอ ก็จักบันดาลมหาอำนาจมหาผลพลิกดวง เปลี่ยนชะตา ยกวาสนา เสริมบารมีให้เหนือกุศลกรรมเก่า ให้เด่นดีเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม  พระอาจารย์ปลุกเสกอธิษฐานจิตบรรจุโองการไว้ว่า.. ” เห็นยันต์ดวงพิชัยสงครามดวงชะตาตนเองยามใด มั่งคั่งสำเร็จยามนั้น อธิษฐานสิ่งใด สมปรารถนาในสิ่งนั้น ต้องการชะตา วาสนาสูงส่งดีเลิศเช่นใด จักทำได้ เป็นได้ มีได้ ปรากฏได้ตามเจตจำนงนั้นทุกปราการ “ จึงให้อัญเชิญขึ้นบูชาเป็นพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองดวงชะตาบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ปรากฏศุภผลคุ้มครองใกล้ตัวตลอดเวลา

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อทองแดง
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือเนื้อเงิน
บรรจุดวงในฤกษ์ลัคนาสำเร็จ
ขนาด 5 x 5 นิ้ว

ดวงพิชัยสงครามจารมือทั้งหมด ประสิทธิ์อักขระ พระเวทย์คาถาครบสูตรแห่งการสร้างดวงพิชัยสงครามตามคัมภีร์โบราณ เนื้อเงินบริสุทธิ์ และ เนื้อทองแดงเถื่อน บรรจุดวงชะตาในฤกษ์
โดยพระอาจารย์กฤษฎา ขันติโก บรรจุดวงชะตาเฉพาะบุคคลในราศีจักร ล้อมยันต์พิชัยสงคราม พระอิติปิโสย่างตาม้า ลงนะ มะ พะ ทะ ปิดทิศแม่ธาตุทั้งสี่ไว้ บรรจุคาถาพระเจ้า ๑๖ ทิศ “นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง” ปิดไว้ทุกช่อง เชิญพระยันต์สัปผิดพระพุทธเจ้า ยันต์พุทธซ้อนครอบจักวาล และยันต์พระอิติปิโสแปดทิศครอบไว้โดยรอบยันต์ดวงพิชัยสงคราม

ผ้ายันต์ดวงพิชัยสงคราม พิมพ์บนผ้าฝ้ายดิบแบบโบราณ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติขึ้นเป็นรหัสภาพอันวิจิตรประณีตพิศดาร ครอบล้อมดวงพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตาบุคคลไว้ วางดวงชะตาคำนวณแบบ 2 ชั้น ผูกดวงคำนวณลัคนา-ดาวพระเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ อิทรภาส-บาทจันทร์ วางฤกษ์ลัคนาวิเศษแก่ดวงชะตา ด้วยระบบนิรายนะวิธี วางลัคนาแบบอันโตนาที ใช้ระบบโหราศาสตร์สองระบบสองชั้น เพื่อคำนวณให้ได้ตำแหน่งลัคนา อาทิตย์ จันทร์ ราหู และดาวพระเคราะห์ทั้งหมดในฤกษ์อันเป็นเลิศที่สุด วิเศษที่สุด จุดอำนาจวาสนาสูงสุดแก่เจ้าของดวงชะตาที่บรรจุในราศีจักร

ด้านหลังผ้ายันต์ประทับรอยฝ่ามือพระอาจารย์กฤษฎา ด้วยหมึกเสกมวลสารว่านยามหาวิเศษ จารอักขระยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกครบซึ่งอำนาจแห่งพระพุทธายะ พระธรรมายะ พระสังฆายะ ประสิทธิ์พุทธฤทธิ์อิทธิคุณสูงสุดแก่เจ้าดวงชะตาดวงพิชัยสงคราม

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page