เข้าใจจักรวาลในกายได้ ก็รู้จักทั้งจักรวาลได้ ย่อมรู้จัก ควบคุม กำหนด สุขภาพและชะตาชีวิตตัวเองได้

ปัญจธาตุเป็นกฎพื้นฐานของธรรมชาติและจักรวาล ร่างกายของมนุษย์ก็คือจักรวาลย่อส่วน มีการหมุนเวียน ปรับสมดุล ไปตามวงรอบวัฏจักรสร้างและทำลาย โดยมีพลังร้อน และเย็น ที่เรียกว่า หยินและหยางหมุนเวียนทำให้เกิดธาตุทั้งห้า คือธาตุดิน ทอง น้ำ ไม้ และไฟ ทั้งห้าธาตุมีทั้งส่งเสริม บั่นทอน ซึ่งกันและกัน สามารถสร้างและทำลายไปพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยและองค์ประกอบที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญเริ่มแรกของร่างกายคือ การย่อย และนำสารอาหารไปสู่ร่างกาย ม้ามธาตุดินมีหน้าที่ดูแลระบบย่อย กรองพิษเบื้องต้น รักษาสมดุล ธาตุดินให้กำเนิดธาตุทองคือปอด ปอดเสริมกำลังม้าม โดยนำอากาศธาตุไปหล่อเลี้ยงเซลล์ กระตุ้น ก่อเกิดลมปราณ ธาตุทองให้กำเนิดน้ำคือไต ไตเป็นตัวหล่อเลี้ยงร่างกายและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ระบายความร้อน ธาตุน้ำให้กำเนิดธาตุไม้คือตับ ตับทำหน้าที่เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง หล่อเลี้ยงสมอง และหัวใจ ถ้าตับเสื่อมสมองและหัวใจจะมีปัญหา ธาตุไม้ให้กำเนิดธาตุไฟ คือหัวใจ ทำหน้าที่หมุนเวียนเลือด หล่อเลี้ยงและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

ธาตุและอวัยวะทั้งหมด ทำงานช่วยเหลือกัน หากอวัยวะใดเสื่อมขาดสมดุล อีกอวัยวะหนึ่งก็เสียหายไปด้วย เช่น ถ้าไตไม่ทำงานย่อมส่งผลให้เกิดอาการบวม น้ำท่วมปอด หากตับไม่ดีไตจะเสื่อมตามไปด้วย หัวใจไม่ดีตับก็มีปัญหาเกิดอาการคั่งของเลือด ม้ามควบคุมระบบย่อย ถ้าม้ามบกพร่องจะเกิดปัญหากับระบบเลือดให้คุณภาพด้อยลง หัวใจที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้เซลล์ได้สารอาหารเพียงพอ

สุขภาพดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์รวมของร่างกาย จิตใจดีส่งเสริมกาย ใจป่วยกายจะป่วยตาม กายป่วยใจย่อมป่วยไปด้วย ระบบร่างกายทั้งหมดและจิตใจล้วนเอื้ออิงอาศัยกัน เหมือนดวงดาวทั้งหมดในจักรวาลที่เชื่อมโยง สัมพันธ์กันผ่านแรงดึงดูด แรงผลัก ให้ห้วงกาลจักรสมดุล

– กำหนดกาลฤกษ์ทั้ง 6 –
กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ

พุทธานุภาพเทียนปฐมกัปป์คำ >> เทียนปฐมกัปป์คำ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page