จุดเทียนข้ามปี
เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม
เจริญชัยชนะ พลิกฟื้นดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี
พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
” เทียนมหาสันติงหลวง “
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564
แรม 12 ค่ำเดือนอ้าย ปีฉลู
จุดเทียนข้ามปี
ถึงวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
วันแข็ง เสาร์ 13 ค่ำเดือนอ้าย


 

พระอาจารย์จุดเทียนชะตา ” เทียนมหาสันติงหลวง ” เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม เจริญชัยชนะ พลิกฟื้นดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี จุดเทียนข้ามปี โชคดี ดวงชะตาดีข้ามปีข้ามชาติ

น้อมนำมหามงคลแห่งพระคาถาอุปปาตะสันติเข้าเนื้อเข้าตัว ให้บังเกิดมหาศิริมงคลอันยอดยิ่งแก่ดวงชะตาตนเอง และมนต์ปริตรมหาสันติงแห่งเทียนบูชา ยังแผ่มหาเมตตาอันสุดประมาณออกไปถึงทุกบุคคล ทุกสรรพสัตว์ ทุกคลื่นจิตวิญญาณ ทุกๆ ภพภูมิ

สายลม กาลอากาศ แผ่ไปได้ถึงไหน มนตราแห่งพระคาถามหาสันติงหลวงในพระยันต์เทียนที่จุดบูชาก็ไปถึงที่นั้น ปกปักรักษาคุ้มครองให้ปรากฏซึ่งมหาสันติ ความสงบอันยิ่งใหญ่ มหาเมตตาอันสุดประมาณ

ออกจากพลังงานเก่าของปี 2564 เข้าสู่พลังงานใหม่ปี 2565 วันปีใหม่นี้ได้ฤกษ์แข็ง เสาร์ 13 ค่ำ อาทิตย์สถิตย์ราศีมกร เรือนพันธุ 10 องศา 13 ลิปดา เวลา 00.01.00 น. ( คำนวณด้วยระบบสายนะ ) เป็นปีที่ต้องมีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุด 65 คู่ดาวพฤหัสศุกร์ บอกถึงความสุข ความร่ำรวย สำเร็จ บุคคลใดเลือกชะตาชีวิตได้ดี ปีนี้สิ่งดีจะเกิดรวดเร็วอย่างมิคาดฝัน แม้บุคคลใดเลือกชะตาร้าย ปีนี้จะได้บทเรียนที่หนักสักหน่อย แต่ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แม้วิบากกรรมหนัก ๆ พระพุทธเข้าก็ทรงสอนวิธีชนะเอาไว้ให้หมดแล้ว ถ้าเข้าใจธรรม กรรมก็ไม่น่ากลัว “สติ” คือตัวช่วยสำคัญในการสูญกรรม การมีสติรู้เท่าทันเมื่อเกิดผัสสะมากระทบ ก็ตัดให้ขาดไปด้วยความรู้เท่าทันความรู้สึกนั้นๆ รักษาใจให้สงบในอุเบกขา ไม่ปรุงแต่งให้เกิดเวทนา ว่าชอบ เกลียด โกรธ เมื่อไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดตัณหา อุปทานก็เกิดไม่ได้ จึงตัดภพ ตัดชาติ ตัดกรรมได้ เพราะตัวกูของกูนั้นไม่มี ก็มันไม่มีตัวกูเสียแล้ว กรรมจะไปทำงานกับใคร? จึงต้องสูญไป จึงต้องสลายไป สิ้นสุดพลังงานกรรมตกค้างนั้นไปสิ้นด้วยอานุภาพแห่ง ” สติ “

เทียนมหาสันติงหลวง หรืออุปปาตะสันติ เป็นคาถาระงับเหตุร้ายเภทภัยต่างๆ ให้สงบ สลายไป ด้วยอำนาจแห่งมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่สุดประมาณ


ยันต์เทียนมหาสันติงหลวงลูกนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตติผูก
พระยันต์ขึ้นจากพระคาถาอุปปาตะสันติ-มหาสันติงหลวง
พุทธมหาคาถาแห่งเมตตาธรรมวิหารอันยิ่งใหญ่ ๒๗๑ คาถา พุทธคุณครอบจักรวาล มีอานุภาพปัดเป่าเภทภัยพลังงานลบให้สงบ สยบเคราะห์กรรม สลายพลังงานร้ายสรรพเภทภัยให้กลับกลายเป็นดี ด้วยพุทธานุภาพแห่งมนต์คาถาที่อ้างคุณพระรัตนตรัย ระบุนามพระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกภูมิภพทุกระดับชั้น ผู้ทรงฤทธิ์ทรงธรรมในจักรวาลทั้ง ๑๓ ประเภท พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเมตไตรย โลกุตรธรรม๙ และพระปริยัติธรรม๑ พระสังฆรัตนะ พระอรหันต์เถระ ๑๐๘ รูป พระเถรี ๑๓ รูป พญาครุฑ พญานาค เปรตบางจำพวก อสูร เทวดา พรหม ยักษา ปีศาจ วิชชาธร ผู้ทรงฤทธิ์ทรงอำนาจต่างๆ อัญเชิญมาคุ้มครองด้วยมนต์สาธยายคาถา จดจารบันทึกปลุกเสกลงบนพระยันต์ อธิษฐานจิตให้คุ้มครองแคล้วคลาดจากเภทภัยนานับปราการ สงบเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม ระงับภัยพิบัติเจริญชัยยะมหาชนะทั้งปวง บันดาลซึ่งลาภผลสมบัติ ความสุขสันติอันเป็นที่สุดแห่งมหาสันติงหลวง มีอานิสงส์ให้ชนะเหตุร้ายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณได้ประโยชน์ที่ตนต้องการคือ

ผู้ประสงค์ความปลอดภัย ย่อมได้ความปลอดภัยพ้นเสียจากอาเภทร้าย
ผู้ประสงค์ความสุขสบาย ย่อมได้รับความสงบ สุข สบายตามปรารถนา
ผู้ต้องการอายุยืนยาว ย่อมได้รับความเบิกบาน สุขภาพแข็งแรง อายุยาวนาน
ผู้ปรารถนาความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ย่อมปรากฎซึ่งลาภผลทรัพย์สมบัติตามประสงค์
ผู้ประสงค์คู่ดี คู่บุญคู่บารมี แลอภิชาติบุตร ย่อมสมปรารถนาดังประสงค์
ผู้ปรารถนาซึ่งความสันติสุข ย่อมได้พบความสุขสงบอันยอดยิ่ง


 

บุคคลใดได้จุดเทียนมหาสันติงหลวงนี้
ก็ประหนึ่งว่า ได้รับและได้แผ่มนตราแห่งมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่สุดประมาณ ทุกชั้นฟ้าชั้นดินแผ่กระแสออกไป ด้วยหลักแห่งคลื่น และพลังงานอันเป็นสัจธรรม
คลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนสูงกว่า ย่อมดูดกลืนสลายพลังงานลบ และคลื่นความถี่ต่ำให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกัน “ความเมตตาและสันติสุข” คือพลังงานชั้นสูงสุดแห่งภูมิมนุษย์ ย่อมสลายพลังงานกรรม เคราะห์ร้ายให้สูญสลายไปได้ กลับร้ายกลายเป็นดีได้ ด้วยเหตุนี้เทียนมนต์มหาสันติงหลวง จึงเป็นเทียนบูชามหาสันติอันยิ่งใหญ่ ที่เจ้าชะตาได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอิทธิอำนาจแห่งเมตตาสันติสุข เขาจึงได้รับความสุขสันติอันยิ่งใหญ่ ได้รับความเมตตาอย่างสุดประมาณจากฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตย่อมประสบความเจริญรุ่งเรือง มีความสุขกาย-ใจ อุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวย เพราะความร่ำรวย และความรักความสุข เป็นพลังงานระดับเดียวกันกับคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาล “ไสยศาสตร์คือการทำให้เหมือน ทำให้สอดคล้อง สั่นพ้องไปกับการสั่นสะเทือนของจังหวะจักรวาล” โดยมีพลังอำนาจแห่งแรงคุณ แรงครู ค้ำคูณหนุนให้เกิดจุดพลังอำนาจแก่จิตของเจ้าชะตาเทียนบูชานั้นเอง.

มหาสันติง คือสันติสุขอันยิ่งใหญ่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ เมื่อจุดเทียนสำเร็จแล้ว พึงอุทิศบุญบารมีและเมตตาจิตแผ่ออกไปอย่างสุดประมาณ ให้เป็นอนันต์ประมาณไม่ได้ แผ่แสงสว่างออกไปให้ไพศาล ให้ถึงทุกภพ ทุกภูมิ ทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ ทุกสรรพสัตว์ ทุกมิตร ทุกศัตรู ทุกผู้ทุกนาม ทุกสรรพคลื่นจิตทุกระดับชั้น ให้คลื่นจิตเหล่านั้นบังเกิดมหาปีติ มหาสันติอย่างสูงสุด อุทิศบุญออกไปกว้างไกลเท่าไหร่ บุญฤทธิ์ก็ยิ่งทวีขึ้นอย่างอเนกอนันต์ จิตก็ยิ่งสว่างไสวเหนือความมืดมิด เหนือเคราะห์ เหนือกรรม

เทียนมหาสันติงหลวง ชุดจุดเองมี 5 เล่ม เป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ 1 บาทขนาดสั้น ใช้เวลาจุดประมาณ 30 – 50 นาทีตามภูมิอากาศ เทียนมหาเวทย์มีไส้เทียนใหญ่พันด้วยยันต์เทียนจึงมีเปลวไฟใหญ่และสูงโชติช่วง พระอาจารย์จึงสร้างเทียนให้มีขนาดเล็กสำหรับให้สานุศิษย์นำไปจุดเองได้ปลอดภัย และใช้เวลาไม่มากเพื่อจะได้มีขวัญกำลังใจในการจดบูชาด้วยตนเอง 

เทียนมหาสันติงหลวง พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม เป็นเทียนเล่มใหญ่หนัก 5 บาท บรรจุยันต์มหาสูญหลวง กำกับชื่อ นาม ดวงชะตาของ เจ้าชะตาเทียน ให้เทียนเป็นพลังงานแทนเจ้าชะตา จุดบูชาเต็มสูตรตามพิธีกรรมล้านนา ณ. มณฑลพลังงานวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

➤ ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา
➤ เทียนมหาสันติงหลวง
➤ และเทียนคู่ชีวิตมหาสันติงหลวง

แจ้งที่นี่ >> LINE : @namotasa  (แอดมิน : คุณหมิง)

>> พุทธานุภาพเทียนมหาสันติงหลวง

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa