ครีษมายันปูรณมีแห่งฤกษ์ มหาฤกษ์มหาวันอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนล้นเหลือ

• ครีษมายันปูรณมีแห่งฤกษ์ •
พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดเทียนกลับชะตาจุลชัยยะหลวง
ปราบเสนียดฟื้นดวงกลับชะตา
ยกดวง พลิกฟื้นชูดวงให้สูงสุด
เทียมอาทิตย์ขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบปี จันทร์เพ็ญสว่างมีพลังมากที่สุดในรอบเดือน
บันดาลมหาอำนาจ ชัยชนะ โชคดีโชคลาภ ความมั่งคั่งสำเร็จนาๆแก่ชะตาชีวิต

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน7 ปีมะโรง
เวลา 21.39 น.
ณ.พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
แอ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์เขลางค์นคร

วันเพ็ญปูรณมี
 วันพลังอำนาจความสำเร็จสมปรารถนาแห่งพระจันทร์
จุดปูรณมีวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 67 เวลา 08.07 น.

วันครีษามายัน จุดพลังอำนาจแม่ธาตุน้ำ
อาทิตย์กุมจุดศูนย์ราศีกรกฎ บ้านพระแม่ธรณี ดวงอาทิตย์ขึ้นสู่จุดสูงสุด
กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี จุดครีษมายันวันศุกร์ที่ 21 มิย. 67 เวลา 03.50.46 น.

ครีมายันปูรณมีวันพลังอำนาจสูงสุดยิ่งยวดของแม่ธาตุน้ำ อาทิตย์และจันทร์ จุดพลังอำนาจน้ำและไฟ หยินหยางแห่งความสมดุล ความสมดุลปรากฎที่ใด ความสุขสงบปรากฏที่นั้น ความสุขสงบเกิดที่ไหน ที่นั้นมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์

ไฟ คือพลังชีวิต อำนาจ ความสำเร็จ

น้ำ คือโชคลาภ ความสุข

จุดพลังแม่ธาตุน้ำราศีกรกฎ ประตูทวารแห่งโชคลาภความสูงสุดของดวงชะตาอาทิตย์

วันที่แสงสว่าชนะความมืด วันเชื้อเชิญพลังงานโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว อำนาจมหาจักรวาลเข้ามาบรรจบในกายเนื้อ กายทิพย์ จิตวิญญานของเรา

” เทียนกลับชะตาจุลชัยยะหลวง” พลิกดวงฟื้นชะตา ปราบเสนียดกลับด้านร้ายให้กลายเป็นดี พลิกบุญบารมี ยกชูบุญเก่าดวงดีขึ้นมาฟื้นดวงเสริมบารมีหนุนดวงชะตา ให้รุ่งเรืองเจริญสุข ปกปักรักษาดวงชะตาด้วยพุทธอำนาจสูงสุด

ครีษมายันเตือนให้เราทบทวนเป้าหมายของดวงวิญญาน จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตในภพชาตินี้ แสงของครีษมายันส่องผ่านทำลายความมืดให้สลายไป ครีษมายันวันที่แสงสว่างชนะความมืดมิด วันยอดยิ่งของการสะท้อนภาพความสำเร็จเบื้องหน้าให้ฉายชัด จักรวาลต้องการให้เราแสดงภาพ อารมณ์ ความรู้สึก ว่าเราเป็น ไม่ใช่เราต้องการเป็น เราเป็นสิ่งนั้น สิ่งนั้นจึงปรากฏขึ้นแก่เรา พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในวันครีษมายัน คือวันเคารพแม่ธาตุทั้งสี่ มหาภูตรูปภูติสี่ทั้งมหาจักรวาล และกายจิตของเรา วันเชื้อเชิญพลังงานโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว อำนาจมหาจักรวาลเข้ามาบรรจบในกายเนื้อ กายทิพย์ จิตวิญญาณของเรา วันที่เราคือความสูงสุดดั่งดวงอาทิตย์ขึ้นสูงสุดในรอบปี ดวงจันทร์มีพลังอำนาจสูงสุดในรอบเดือน กายจิตวิญญาณของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติมหาจักรวาล นี่คืออำนาจของวันครีษมายันปูรณมี

“มหาจักรวาลคือรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าของสิ่งต่าง ๆ จักรวาลไม่ได้ขอให้เราทำบางสิ่งบางอย่าง จักรวาลต้องการให้เราเป็นบางสิ่งบางอย่าง ”

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏฺเฐน
ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ

การอธิษฐาน คือการวางเป้าหมายของจิตให้ปรากฏความสัมฤทธิ์สำเร็จทางใจ

มหาฤกษ์มหาวันพลังอำนาจดิถีอันเด่นดีนี้ พระอาจารย์กฤษฎาท่านจึงให้ฤกษ์จุดเทียนบูชาอันวิเศษยอดยิ่ง ” เทียนกลับชะตาจุลชัยยะหลวง” เชิญอำนาจมหาพุทธานุภาพ มหาพุทธคุณทั้งปวง เข้าประสิทธิ์แก่ดวงชะตา ยกดวง ฟื้นดวง กลับชะตาให้สำเร็จ รุ่งเรือง รุ่งโรจน์สูงสุด พร้อมอำนาจฟ้ามหาจักรวาล ด้วยมนต์กลับชะตาจุลชัยยะหลวง สูตรอันประเสริฐ พรรณนาชัยชนะของพระพุทธเจ้า เหนือหมู่มารทั้งปวงทั้งล่วงพ้นอำนาจของพรหม มาร เทวดา ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 และสรรพสัตว์ อีกทั้งความชั่วร้ายทั้งร้าย มีอานุภาพมาก สามารถขจัดปัดเป่าเรื่องเลวร้าย เสนียดจัญไร ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ฟื้นดวงชูดวงชะตาให้เกิดมหาอำนาจ เดช บารมี สวัสดิมงคล แม้ดวงตกต่ำ มีกรณีพิพาท การวิวาท ยุ่งยากขัดแย้งในดวงชะตา เมื่อจุดเทียนบูชานี้ขึ้นชำระดวงฟื้นชะตา ก็จะคลี่คลายแคล้วคลาด กลับร้ายกลายเป็นดีได้แล

จุดสูงสุดของอาทิตย์ คือพลังชีวิต มหาอำนาจ ความสำเร็จอันสูงสุดสูงส่ง
จุดเพ็ญที่สุดของดวงจันทร์ คือมหาสติ มหาปัญญาญาณ อำนาจจิต ฤทธิ์แห่งใจ

  • จุดครีษมายัน อาทิตย์เข้าจุด 0องศา ราศีกรกฎ ภพกดุมภะ เรื่องของโชคลาภ การได้รับ การเงินความปรารถนา
  • จันทร์เพ็ญที่ราศีธนู บ้านดาวพฤหัส ปัตนิภพ คู่ครอง คู่ค้า
  • จุดเทียนให้ตนเอง ก็อย่าลืมเจ้าบุญนายคุณ คนรัก คู่ค้า คู่ความ ของเราด้วย ดวงเราดีเขาดีด้วย หนุนดวงเสริมชะตาไปด้วยกัน ดวงเราดีมากๆ เขาตก เมื่อดวงเคียงกัน จึงถ่วงกัน ไปได้ไม่สุดเสียที เรื่องนี้สำคัญ

เราคือสิ่งรวมแห่งแม่ธาตุสี่ เรียกว่ามหาภูตรูปภูติสี่ ธาตุเหมือนกันดึงดูดกัน บุญเสมอจึงเจอกัน กรรมเสมือนก็ต้องพบพานเกี่ยวดองกัน

ปรากฎการ์สำคัญที่ประตูทวารภูมิโลก ราศีแม่ธาตุทั้งสี่ 1 ปีปรากฎ 4 ครั้ง

  1. วันวสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) (Vernal Equinox)

อาทิตย์เข้าจุด 0 ราศีเมษ ธาตุไฟ

  1. วันครีษมายัน (ครีด-สะ-มา-ยัน) (Summer Solstice)

อาทิตย์เข้าจุด 0 ราศีกรกฎ ธาตุน้ำ

  1. วันศารทวิษุวัต (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) (Autumnal Equinox)

อาทิตย์เข้าจุด 0 ราศีตุล ธาตุลม

  1. วันเหมายัน (เห-มา-ยัน) (Winter Solstice)

อาทิตย์เข้าจุด 0 ราศีมกร ธาตุดิน

กายทิพย์ คือแม่ธาตุน้ำ
ธาตุที่บันทึกอารมณ์ ความรูปความทรงจำ บุญ-กรรมของเราทั้งหมด
พิธีกรรม สำเร็จได้ด้วศรัทธายิ่งยวด
ความเชื่อความศรัทธาคือฤทธิ์แห่งจิต
ภาวนาสมาธิ คือฤทธิ์แห่งใจ
การวางใจ คือผลลัพธ์

เทียนบูชา คือวัตถุธาตุแทนตัวตนดวงชะตาเจ้าของเทียน บรรจุรูปนามชะตากำเนิด อันหลอมรวมมหาพุทธานุภาพแห่งพุทธคุณ แรงคุณ แรงครู ปลุกเสกด้วยมนตราอันศักดิ์สิทธิ์ เชิญไฟขึ้นจุดบูชาดวงชะตาให่มหาฤกษ์ มหาวัน อันเป็นมหามงคลเพื่อผลประเสริฐสูงสุดแก่ดวงชะตาเจ้าชะตาเทียน

บู ช า ฤ ก ษ์ จุ ด เ ที ย น บู ชา
“เทียนกลับชะตาจุลชัยยะหลวง”
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
คนดวงตก จุดยกดวงยกชะตาคนดวงดี จุดแล้วยิ่งดี-จุดแล้วยิ่งรวย

You cannot copy content of this page