อมาวสีแห่งบรมสุขสมปรารถนาอันยิ่งยวด เสี้ยวแสงแรกแห่งพระจันทร์ที่พลังงานดีเป็นเลิศ ” จันทร์กุมอาทิตย์พฤหัส “

อมาวสีแห่งบรมสุขสมปรารถนาอันยอดยิ่ง
อาทิตย์จันทร์ร่วมราศีกับคู่ดาวแห่งความสุขสำเร็จอันยิ่งใหญ่พฤหัส-เนปจูน
พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
” เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ “
เทียนราหูคลายดวงเทวดาให้โชค ให้ทรัพย์ ให้รัก ให้ลาภ
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
แรม 14 ค่ำเดือนสาม ปีฉลู
เวลา 23.30 น.
ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
ธรรมสถานแอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเขลางค์นคร

อมาวสีแห่งบรมสุขสมปรารถนาอันยิ่งยวด
เสี้ยวแสงแรกแห่งพระจันทร์ที่พลังงานสุดประเสริฐ เป็นเลิศที่สุดในรอบปีนี้ จันทร์กุมอาทิตย์โคจรไปสู่ พฤหัส เนปจูน ที่ราศีมีน อำนาจของดาวพฤหัสและเนปจูนในฐานะเจ้าเรือนราศีมีนยิ่งเสริมอำนาจจันทร์ในคืนสิ้นสุดวงรอบเก่าแห่งจันทร์ เริ่มเสี้ยวแสงใหม่ พลังงานใหม่ รอบโคจรใหม่ที่เข้มข้นทรงพลังด้วยคลื่นพลังงานของความสุขสมปรารถนาอันยอดยิ่ง ดวงจันทร์ยังได้กระแสร์แสงโยคจากดาวมฤตยู และทำมุมครึ่งฉากกับดาวศุกร์ อังคาร พลูโต ที่กุมกันอย่างสง่างามในราศีมกร จุดจันทร์ดับลัคนากุมองคลาภสนิทองศาที่ราศีพิจิกเล็งราหูทางราศี ตรงกับวันพฤหัสบดีที่  3 มีนาคม 2565 เวลา 00.34.36 น. จึงนับว่าเป็นคืนวันพุธ ที่ราหูเงาพระจันทร์ทำฮาโมนิคที่ 72 องศากับดวงจันทร์แสดงพลังใจอันยิ่งใหญ่ในการจัดการกับปัญหาภาระหน้าที่ให้สำเร็จ ดวงดาวส่งกระแสร์ พลังงานดียิ่ง พร้อมข่าวร้าย การพลัดพราก วิวาท สูญเสียก็อาจปรากฏได้ด้วยอำนาจแห่งเสาร์พุธ มฤตยู

โชคใหญ่ในชะตาครูโหราท่านเรียกว่า ” โชคเทวฤทธิ์ “ เทวดาให้โชค

“ผิว์จะดูโชคใหญ่ในชันษา
ถ้าองค์อสุรินทร์ต้องเสารา
พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คง
เสาร์เล็งอสูราท่านว่าไว้
เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์”

อมาวสีฤกษ์นี้ไม่ธรรมดา อาทิตย์และจันทร์กำลังโคจรไปสู่ “ดาวพฤหัส” ซึ่งในรอบ 1 ปี จะมีเพียง 1 วันเท่านั้นที่พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คง คืออาทิตย์จรมากุมกับดาวพฤหัสดวงดาวแห่งปัญญา โชคลาภ ความสำเร็จ ที่ให้คุณยิ่งใหญ่ขนาดครูโหรท่านเรียกว่าโชคเทวฤทธิ์ประจำปี โชคลาภไหลหลั่งมาราวฟ้าประทานประหนึ่งเทวดาให้โชค และในฤกษ์นี้มิใช่การกุมกันแบบธรรมดา ด้วยพฤหัสมีอำนาจมากที่สุดทั้งสถิตย์คู่กับดาวเนปจูนในเรือนเจ้าครองของตนเอง เมื่อดาวแห่งความสำเร็จสมปรารถนาอันยิ่งใหญ่สองดวงลอยอยู่ในบ้านตน ย่อมมีกำลังมากมีสิทธิอำนาจเต็มที่และเด็ดขาด อีกทั้งได้กำลังแห่งอาทิตย์และจันทร์มาเสริมในเรือนจิตวิญญาณ จินตนาการ ความเชื่อ ความศรัทธา คือราศีมีน จึงเป็นการประกาศว่า ปีนี้ความโชคดีทั้งปวงจะมาในคุณลักษณ์แห่งราศีมีน คือการปล่อยวาง เชื่อในจินตนาการ เบิกบาน เมตตา  ทำบุญ สร้างทาน เน้นอภัยทานและอโหสิ การบูชาสิ่งอันควรบูชา การสวดมนต์ภาวนาวิปัสสนาทำสมาธิ ทำงานที่รักด้วยจิตอันปิติและมีสติ และกุญแจลับที่สุดชองอมาวสีแห่งโชคเทวฤทธิ์นี้ก็คือ ” การกลับสู่โลกภายใน “ การอยู่กับตัวเอง ตามดู ตามรู้ กาย ใจ จิต ให้ถ่องแท้ การอธิษฐานและตั้งเป้าหมายของชีวิตจิตวิญญาณอย่างเข็มข้น เพื่อรอการปรากฏอย่างยิ่งใหญ่เมื่อพระจันทร์เต็มดวงที่ราศีกันย์เดินทางมาถึง

พลังความมั่งคั่ง ร่ำรวย และความรัก ความสุขสำเร็จในฤกษ์อมาวสีนี้ก็นับได้ว่าแรงมากที่สุดฤกษ์หนึ่งทีเดียว บุคคลใดปรารถนาโชคลาภใหญ่ ความรักความสุขความสำเร็จสมปรารถนา นานัปประการ พึงตั้งจิตกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน อธิษฐานด้วยจิตเจตนาอันสมบูรณ์ด้วยสติ แล้วลงมือทำอย่างยิ่งยวดสั่นพ้องไปกับคลื่นพลังงานของดวงดาว โชคเทวฤทธิ์อาทิตย์กุมพฤหัส เนปจูน บอกความสำเร็จตามฝันพลังจินตนาการแบบง่ายๆ เน้นพลังจิต พลังใจ แรงใจไฟฝัน สำเร็จก่อนที่จิต แล้วสิ่งนั้นภาพนั้นจะปรากฏในโลกกายภาพแบบเหนื่อยน้อย มีคุณภาพ ได้มากๆ ได้เยอะ ๆ

สำหรับความรัก ความสำเร็จ และความร่ำรวยมั่งคั่งนานัปประการ สมบัติมากล้น ความรักครอบครัวเป็นสุขอุดมสมบูรณ์นั้น แสดงพลังงานที่อังคารในราศีมกรกุมศุกร์และพลูโต ที่ 26 องศา 59 ลิปดา จุดสะท้อนโชคลาภมหาศาลความฝันสำเร็จยังตกที่ราศีมกรอีกด้วย ใครอยากมั่งคั่งร่ำรวย ให้เอาใจไว้กับงานที่รัก ยึดมั่นในศีล มีสัจจะ รู้วินัยหน้าที่ ทำงานสร้างเงินด้วยความซื่อตรง บูชาพ่อแม่ บูชาคุณ บูชาครู สิ่งมุ่งหวังก็สำเร็จได้ ใครอยากมีความสุขสมหวังในรัก จันทร์ดับครั้งนี้แสดงพลังด้านความรักความเมตตา ความสุข ความสำเร็จ ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริง บุญเก่า ทรัพย์สมบัติ บุญสมบัติเก่าจะปรากฏ คนรักเก่า คู่มิตร คู่บุญคู่คู่บารมีที่ผูกพันกันมาแต่ก่อนเก่าจะปรากฏ ลาภยศ สรรเสริญ ความปรารถนาทั้งปวงจะเป็นได้ มีได้ สำเร็จได้ ด้วยการขับเคลื่อนของพลังอำนาจแห่งฟ้า และแรงเจตนา การกระทำ การสั่นสะเทือนคลื่นจิตของเราให้สั่นพ้องไปตามจังหวะฟ้า และการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ด้านการงาน การเงิน ความรักก็อาจเกิดขึ้นด้วย ตั้งรับให้ดี

ด้วยอำนาจฟ้าดี ดินดีอย่างยิ่งเสียเช่นนี้ ฤกษ์อมาวสีนี้พระอาจารย์กฤษฎาท่านให้จุดเทียนเด่นด้านมหาอำนาจ โชคลาภลาภะ เสน่ห์มหานิยม คือเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ อาราธนาเอาแรงคุณ แรงพระราหูมาหนุนดวงค้ำชะตา ให้ผ่านพ้นสรรพเคราะห์อุปสรรคนานาให้สิ้นสูญไป ให้ประสบแต่โชคดี โชคลาภมหาศาล การเงินมั่งคั่ง การงานสำราญ ความรักครอบครัวสำเร็จ ตามฤทธีอิทธิคุณแห่งเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ >>https://bit.ly/3LX8VhWยามฟ้าแสดงพลังร้าย เราต้องรู้จักกัน แก้ ด้วยการดึงพลังฝ่ายดีตรงกันข้ามเข้าตัว เคราะห์ที่หนักก็จะเบา วิบากที่เบาก็จะสูญ หรือแสดงผลเพียงน้อยๆ ไม่รุนแรง แต่หากยามฟ้าแสดงพลังงานดี อย่านั่ง นอนรอฟ้าบันดาล ให้ยกจิต เคลื่อนพลังงานขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานประเสริฐนั้น บุคคลผู้สั่นพ้องไปตามกระแสร์พลังงานแห่งฟ้า ย่อมไม่เกิดแรงต้าน จึงสำเร็จง่าย ถึงที่หมายเร็ว และได้ผลลัพธ์งามได้ลาภผลใหญ่

โปรดระลึกไว้ว่า….
ชะตาชีวิตมนุษย์นั้นมิได้อยู่ใต้อิทธิพลของดวงดาว แต่มนุษย์และดวงดาวทั้งหลายต่างสั่นพ้อง ดึงดูด ผลักดันกันอยู่ในกระแสร์แห่งจักรวาลร่วมกันอย่างสอดประสานคล้องจอง เมื่อพลังงานฟ้าดีก็จะดึงดูดแผ่กระแสร์พลังงานถึงบุคคลที่พลังงานดีเสมอฟ้า = เขาจึงโชคดี เมื่อบุคคลใดสั่นสะเทือนพลังงานของเขาในระดับดีเขาย่อมดึงดูดเอากระแสร์พลังงานฟ้ามาประจุในตัว เขาจึงเป็นดั่งแม่เหล็กที่มีพลังงมหาศาลดึงดูดสถานการณ์ดีดี คนดีดี โอกาสดีดี ความรัก ความมั่งคั่งร่ำรวยสมปรารถนาเข้ามาสู่ชะตาชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัด การที่เราโชคดีนั้นเป็นเพราะเรากำหนด เราแสดงจิตเจตนาสั่นพ้องเป็นหนึ่งเดียวกับความโชคดีนั้น

หนึ่งปี จะเกิดปรากฏการณ์อาทิตย์กุมพฤหัสเพียงหนึ่งวัน หนึ่งครั้ง แต่โอกาสที่จะเกิดจันทร์เพ็ญ หรือจันทร์ดับกุมพฤหัสนั้นยากมาก และกุมในราศีที่พฤหัสมีอำนาจมากก็ยิ่งยากทวีขึ้นไปอีก ฤกษ์นี้จึงเป็นมหาฤกษ์ มหาวันอันวิเศษ ที่ขอเชิญทุกท่านเตรียมพร้อมกับการกำหนดจิตเจตนา สำรวมกาย จิต เจริญภาวนาทำสมาธิ น้อมนำอาราธนาพลังงานอันดีเข้าตัว อธิษฐานขอพรพระจันทร์ในคืนเดือนดับ ที่ครูอาจารย์ทุกศาสตร์ทางจิตสรรเสริญยิ่งนักว่ามีมหาอำนาจมาก ด้วยดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างโลก และดวงอาทิตย์ ดึงดูดพลังงานจากดวงดาวทั้งห้วงกาลจักรแล้วแผ่กระแสร์ลงมาสู่โลก ก็คือเรา ทุกพิธีกรรมทางจิตที่ประกอบด้วยเจตนาและสติ คำอธิษฐานขอพรจากเราก็จะถูกส่งผ่านดวงจันทร์ สะท้อนสะเทือนกลับไปสู่จักรวาลเพื่อยึดโยงเอาพลังงานอันเสมอกันแผ่กระแสร์กลับมาถึงเรา ให้ปรากฏแก่ชะตาชีวิตของเรา

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียน “ราหูโชคเทวฤทธิ์”
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่
 
>> LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

ฤกษ์เด่นดีเช่นนี้ ควรบูชาให้บุคคลในครอบครัว คนใกล้ชิด บุตร บริวาร คู่ค้า คู่ความ คู่รัก คู่ชีวิต เพราะเขาเหล่านั้นล้วนอยู่ในสนามพลังงานเดียวกับเรา หากดวงดีพร้อมกันทั้งหมด แรงถ่วงย่อมสูญ สิ่งดีที่จะปรากฏย่อมยิ่งใหญ่ไร้อุปสรรค

>> พุทธานุภาพเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์

>> พุทธานุภาพเทียนคู่ชีวิตราหูโชคเทวฤทธิ์

๙ ค่ำ ก้าวขึ้น
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนสี่ ปีฉลู
พระอาจารย์จุดเทียนทองคำ เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ
ยันต์เทียนบูชาชั้นสูงสุดแห่งเทียนล้านนา พระอาจารย์ท่านให้ฤกษ์จุดบูชาทุกวันขึ้น ๙ ค่ำของทุก ๆ เดือน ๆ ละหนึ่งฤกษ์ ด้วยพุทธานุภาพแห่งเทียนทองคำนี้จะเสริมดวงหนุนชะตาให้ดีเหนือดี ยกดวงให้เหนือดวง สำเร็จก้าวหน้าก้าวไกล มีมหาอำนาจ ตบะ เดชะ ชนะอุปสรรคทั้งปวง

กดอ่านที่นี่ >> เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ 
>> LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page