ราหูอมจันทร์ จันทคราสแรกของปี ๒๕๖๖

จันทรคราสเงามัว
ราหูอมจันทรคราสแรกของปี ๒๕๖๕

พระอาจารย์กฤษฏาให้จุดเทียนบูชา
“เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์”
( ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค )
คราสแห่งมหาปัญญาญาณ สลายเคราะห์สะเดาะกรรมทั้งปวง

พลิกดวง พลิกชะตา มีอำนาจชัยยะมหาสำเร็จสมปรารถนาทุกปราการ

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แรม ๑ ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ
เวลา 23.32 น.
ณ.พระธาตุศรีจอมไคล วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
( คราสเกิดช่วงเวลา 22.13 – 02.31 น. คราสลึกที่สุดเวลา 00.22 น.
จุดปูรณมีเวลา 00.33 น. (เข้าเขตเวลาของวันเสาร์)

 

โชคใหญ่ในชะตาครูโหราท่านเรียกว่า ❛ โชคเทวฤทธิ์ ❜ เทวดาให้โชค
” ผิว์จะดูโชคใหญ่ในชันษา
ถ้าองค์อสุรินทร์ต้องเสารา
พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คง
เสาร์เล็งอสูราท่านว่าไว้
เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์ “

คืนเพ็ญจันทรคราสกุมดาวทิพย์แห่งปัญญาญาณ มหาฤกษ์_มหาวันสำเร็จสมปรารถนามั่งคั่งร่ำรวย ราหูโชคเทวฤทธิ์ต้องดวงชะตากำเนิดพระอาจารย์กฤษฎาในวัน-คืนแห่งคราส ราหูจรกุมเสาร์กำเนิด อาทิตย์/พฤหัส ถึงพฤหัสและอังคารกำเนิด จันทรคราสโพไซดอนกุมจันทร์กำเนิดสนิทองศา ต้องตามตำรากำเนิดมหาโชคใหญ่ดังประสงค์ เป็นมหาฤกษ์ราหูโชคเทวฤทธิ์ของพระอาจารย์กฤษฎาครบตามตำราจักบันดาลมหาโชคมหาลาภใหญ่ดั่งเทวดาให้โชค จึงเรียกโชคเทวฤทธิ์ พระจารย์ให้ฤกษ์ปลุกเสกราหูและอิ่นทั้งปวง และจุดเทียนบูชา ❛ เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ❜ ( ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค ) มหาโชค มหาลาภ มหาชัยยะ มหาชนะ มหาสำเร็จ มหาทรัพย์สมบัติความโชคดีโชคลาภใหญ่ใดใดที่จะบังเกิดขึ้น ก็ขอยกโชคเทวฤทธิ์นี้ให้เกิดขึ้น ปรากฏขึ้น แก่เจ้าชะตาเทียนโดยเต็มกำลังอย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ

⌖ ราหูอยู่กับใคร ผู้นั้นไร้เคราะห์ ราหูจะคุ้มครองดั่งว่า “คนของข้า ใครอย่าแตะ” ยามดวงตกราหูช่วยยกดวง ชูดวง คุ้มครองดวงชะตา ยามดวงดีบุญเก่าหนุนนำเข้ามาสู่ดวงชะตา ราหูจะให้คุณอย่างยิ่งใหญ่ ให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ส่งเสริมหนุนดวงให้เด่น ดี โด่งดัง มั่งค่ำร่ำรวย เกิดมหาเสน่ห์มหานิยม มหาชนะ มหาสำเร็จ ได้เหนือคาด-เกินปรารถนา

คราสเกิดที่ 14 องศา 58 ลิปดา ราศีพิจิก เรือนชะตาที่๙ ศุภะภพ จันทร์กุมโพไซดอนดาวทิพย์แห่งแสงสว่างมหาปัญญาญาณ การตรัสรู้สูงสุดในเรือนแห่งเวทมนต์ จิตวิญญาณ การตายจากสิ่งเก่า พลังงานเก่า เปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานใหม่ที่สูงกว่า การพ้นไปจากกรรมเก่าวิบากเก่ายกระดับจิตวิญญาณ ดวงชะตาไปสู่สภาวะใหม่ที่เหนือกว่าเดิม เปลี่ยนดวงเปลี่ยนชะตา เปลี่ยนคนธรรมดาเป็นมหาเศรษฐี จันทรคราสครั้งนี้พึงจุดเทียนบูชา ภาวนาทำสมาธิ สร้างบุญ ทาน ศีล บารมีให้เต็มกำลัง อัญเชิญกำลังฟ้าอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงคุณแรงครูจากอนันตจักรวาลมหาภูมิภพมาหนุนพลังจิต เสริมพลังใจ ให้คิดทำการใดใด ประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยได้โดยฉับพลัน ดั่งเทวบุตรเทวดาบันดาล

คราสเกิดที่ราศีพิจิก เรือนของดาวอังคารและดาวพลูโต มีสัญญาลักษณ์เป็นแมลงป่องพิษที่แพ้ไม่เป็นสู้จนตาย จันทร์พิจิกจึงเป็นจันทร์ที่ลุ่มลึกน่าเกรงขาม เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ ลึกซึ้งในเวทมนต์ คาถา พลังจิต และความตาย ( การตาย คือตายจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่สูงค่ากว่า ) จันทรคราสที่ราศีพิจิกจึงเป็นคราสที่พลังอำนาจสูงในการปลุกเสกเวทมนต์คาถาทั้งปวง รวมการสื่อสารทางจิต การจู่โจมทางจิต การปฏิบัติทางจิตทั้งปวง การทำสมาธิเจริญสติวิปัสสนา ดวงจันทร์จะมีพลังอำนาจสูงสุด ด้วยรับอำนาจจากอาทิตย์อย่างเต็มกำลังและดวงดาวอื่นทั้งหมด ก่อนผ่องถ่ายกระแสพลังงานมายังโลก คือจันทร์ดับและคืนจันทร์เพ็ญจึงเป็นกาลที่ดวงมีกำลังมาก แต่หากในคืนแห่งคราส ราหูมีอำนาจเหนือจันทร์ เหนือใจ เพราะจุดคราสนั้นแสงจันทร์ได้หายไปชั่วพริบตาหนึ่ง พลังงานจากดวงดาวโลกธาตุทั้งหมดจึงแผ่กระแสตรงมาที่เงาราหู ที่ดูดซับรับเอาไว้เต็มกำลัง ทุกศาสตร์ทางจิตจึงอุปมาให้ราหูมีอำนาจล้นเหนือจันทร์ เหนืออาทิตย์ จันทร์นั้นคือจิตสำนึกมวลรวม คือกระแสทั้งปวง อาทิตย์คือกาย แต่ราหูคืออำนาจของจิตใต้สำนึกของเรา ที่มีพลังอำนาจสูงสูง ทำสิ่งเหนือฟ้าเหนือดินได้ หากเรารู้จัก เข้าใจ และนำมาใช้ได้ถูกเรื่อง ถูกที่ ถูกทาง จุดคราสคือจุดพลังอำนาจจิตใต้สำนึกที่ข่ามขลังมีอำนาจไร้อำนาจใดเทียมได้ ปรากฏการณ์แห่งคราสคือจุดพลังอำนาจจิต คุรุอาจารย์ด้านเวทย์วิชาจึงถือเป็นมหาฤกษ์มหายามกาลสำคัญ ของการปลุกเสกเล่นแร่แปรธาตุ แผลงฤทธิ์วิชชา เสก สร้าง วัตถุธาตุอาคมอาถรรพ์ทั้งปวง

คราสนั้น บันดาลแสดงผลได้ทั้งสรรพเคราะห์ และมหาศุภโชคทวีลาภผลสมบัติ ครูอาจารย์ท่านจึงสร้างเทียนบูชา ❛ เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ❜ (ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค) เทียนบูชาที่เสก-สร้างขึ้นด้วยแรงครูบาอาจารย์ มวลสารมหาวิเศษ อัญเชิญอำนาจราหูราชาจักรวาลและพระเสาร์ดาวครูเจ้ากรรมคู่มิตรยิ่งใหญ่ แรงคุณ แรงครู แรงเวทย์อักขระคาถา พุทธมนตรา ขึ้นเสกสร้างพระยันต์สร้างเทียนบูชาศักดิ์สิทธิ์ ❛ เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ❜ บรรจุชื่อ นาม ชะตากำเนิด ผงเล็บเส้นผมรหัสพลังงานเฉพาะบุคคลของเจ้าชะตาเทียนบูชา หลอมรวมจิตวิญญาณเจ้าชะตาเทียนเป็นหนึ่งเดียวกับบรมวิญญาณสูงสุดอันศักดิ์สิทธิ์ ให้คุ้มครองปกปักรักษายกดวงหนุนชะตา แก้คราสกันเคราะห์ดับวิบากทั้งปวง เปิดดวงรับโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ มหาสำเร็จ ชีวิตมั่นคงรุ่งเรืองอุดมลาภผลทวี มหาฤกษ์นี้เป็นฤกษ์สำคัญมหาวันวิเศษ ด้วยเป็นฤกษ์โชคเทวฤทธิ์ประจำดวงชะตาของพระอาจารย์กฤษฎา สรรพเครื่องรางวัตถุธาตุกายสิทธิ์ เทียนบูชาราหูโชคเทวฤทธิ์ ที่ปลุกเสกอธิษฐานจิต จุดขึ้นบูชาพระธาตุศรีจอมไคลในมหาฤกษ์นี้ จึงเป็นการยกลาภผลสมบัติแห่งโชคเทวฤทธิ์เทวดาให้โชค ประสิทธิ์แก่สานุศิษย์เจ้าชะตาเทียนบูชาทุกท่าน ให้ดวงโชคเทวฤทธิ์จงปรากฏแสดงผลแก่ดวงชะตา ให้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยลาภลาภะสักการะล้นเหลือ มีกินไม่มีหมด สร้างบุญทานศีลภาวนาได้ไม่จำกัดตามปรารถนา

❛ เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ❜ (ราหูคลายดวงเทวดาให้โชค) เทียนบูชาล้านนาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์กฤษฎา สังฆเจ้าพหูสูตรด้านยันตรา เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ เทียนมหาเวทย์ล้านนา เป็นที่กล่าวขานแก่สานุศิษย์ทั้งหลายว่า.. เทียนบูชาของท่านนั้นเป็นเทียนเทวดา “กันคราสดับเคราะห์ จุดแล้วดี จุดแล้วรวย”

มหาฤกษ์ราหูอมจันทร์ มหาวันโชคเทวฤทธิ์วันวิเศษ ฤกษ์ปลุกฤทธิ์อิ่น ปลุกเสกอธิษฐานจิตวัตถุธาตุกายสิทธิ์และราหูทั้งปวงของพระอาจารย์กฤษฎา พระอาจารย์ให้ฤกษ์จุดเทียนบูชา ❛ เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ❜ และ ❛ เทียนราหูคู่ชีวิต ❜ ให้สานุศิษย์ผู้ศรัทธาในวิชาเทียนล้านนา สั่นพ้องไปกับพลังงานฟ้ามหาจักรวาล จุดเทียนบูชายกดวงหนุนชะตามิให้ต้องตกต้องต่ำ แต่ยกสูงและสูง-สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ยกกำลังจิตหนุนพลังใจให้โชติช่วงรุ่งเรืองพ้องไปกับฟ้าดิน เป็นหนึ่งเดียวกับบรมวิญญาณในจันทรคราสแรกของปี 2566 พลังงานฟ้าเป็นเช่นไรเพียงพ้องเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้ามหาจักรวาล ชาตาชีวิตจะลื่นไหลไม่ติดขัด รู้ฟ้า-รู้ดิน รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

“รายละเอียดการบูชาฤกษ์ ” 

✔1. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 1 เล่ม 1 ดวงชะตา
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔2. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ 2 เล่ม 2 ดวงชะตา
หนุนดวงยกชะตาคู่ชีวิต คู่ค้า ให้เป็นคู่สมพงษ์เกิดบุญสัมพันธ์

พระอาจารย์จุดเทียนบูชาให้ในฤกษ์

✔3. บูชาฤกษ์เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ ▸ชุดทวีฤกษ์◂ 16 เล่ม
พระอาจารย์จุดเทียนบูชาเล่มใหญ่ให้ในฤกษ์  1 เล่ม 1 ดวงชะตา
เจ้าชะตาจุดบูชาเทียนเล่มเล็กด้วยตนเอง 15 เล่ม จุดติดต่อกัน 15 วัน จะมั่งคั่งสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรือง 
( 📌แนะนำอย่างยิ่งให้บูชาชุดนี้ค่ะ)

เทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ หรือราหูคลายดวงเทวดาให้โชค บรรจุดวงกำเนิดเจ้าชะตาไว้โดยเฉพาะบุคคลในตาว่างแห่งราศีจักร กลยันต์สาธยายธรรมคาถาล้านนาที่พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตจัดสร้างขึ้น ให้มีคุณวิเศษพันช่อง ครอบคลุมหนุนดวงชะตาได้ทุกด้านครบทุกประการ ยกดวง หนุนดวง ค้ำคูณชะตา อัญเชิญอิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งพระราหูและพระเสาร์ มาปกป้องค้ำคูณดวงชะตา ยกดวงให้สูงเด่น หนุนชะตาให้สูงสุด มีกำลังเศรษฐีมหาเศรษฐีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ลาภผล ยศศักดิ์ คู่มิตรเป็นเลิศ คู่ครองสุดประเสริฐ เด่นดีทางมหาอำนาจ เดชเดชะ เสน่ห์เมตตาบารมี ค้าขายดีมีโชคลาภ อธิษฐานสิ่งใดสมปรารถนาในสิ่งนั้นโดยไม่ผิดตกยกเว้น

กดอ่านพุทธานุภาพเทียนราหูโชคเทวฤทธิ์ >> 

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
เทียนเทวดาล้านนา
สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง สืบชะตา
อัญเชิญบุญญานุภาพ-โชคลาภ-ความมั่งคั่งรุ่งเรืองนานัปการเข้ามาสู่ชะตาชีวิต

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ และ ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์ ❜ จุดบูชาเพื่อผลด้านการสะเดาะเคราะห์ ดับวิบากกรรมอุปสรรคนานาในชะตาชีวิต บันดาลความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีกิน มีเกิน มีเก็บล้นเหลือล้นคลัง เจริญด้วยมหาทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกธาตุ โลกธรรม มีมหาปัญญา อยู่ดีมีสุข มั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จ เป็นผู้ประสบโชคดี เป็นผู้มีโชคลาภนานัปการไหลหลั่งเข้ามาสู่ชีวิตต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นมหาเศรษฐีใจบุญสร้างบุญ ศีล ภาวนา มหาทานบารมีได้อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ผู้ใดหมั่นจุดเทียนวิชานี้ไว้ ชะตาชีวิตจะไม่ตกไม่ต่ำ ศัตรูหมู่มารชนะไม่ได้กลับกลายเป็นมหามิตร หนุนดวงเสริมดีได้พันช่องพันปราการ เด่นดีครบทุกเรื่องของชีวิตมนุษย์ใน 12 เรือนชะตาราศี ที่เทวดานพเคราะห์คุ้มครอง ลิขิตชะตาชีวิตให้มั่งคั่งร่ำรวย เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสุข สันติ เบิกบาน สร้างทานได้ไม่จำกัดในชาตินี้ได้โดยฉับพลัน ตามโองการคาถาที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกบรรจุไว้ในยันต์มหาวิเศษเทียนพุทธเวทย์ล้านนา ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ เป็นเทียนชะตา 2 เล่ม 2 ดวงชะตา สะเดาะเคราะห์-เสริมดวงชะตา คู่รัก คู่ชีวิต คู่มิตร คู่ศัตรู คู่ค้า คู่ความ จุดให้เกิดเป็นบุญร่วมชาติ ดุจใส่บาตรร่วมขัน จุดเทียนชะตาร่วมกัน-สลายเคราะห์ สมพงษ์ดวงชะตา ให้เจริญรุ่งเรืองปรองดองรักใคร่สามัคคี เมตตาอารีย์เกื้อหนุนกัน อัญเชิญพลังงานศักดิ์สิทธิ์ อำนาจบุญญาบารมีไปสลายเคราะห์กรรมวิบากเก่าที่ผูกกันไว้ เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี เปลี่ยนคู่ศัตรูให้เป็นมหามิตร เปลี่ยนเกลียด โกรธให้เมตตาเกื้อกูลกัน ไม่ฉุดรั้งดวงชะตาแก่กัน สร้างกรรมใหม่สร้างบุญบารมีให้ดวงเสริม ดวงส่งกัน สมพงษ์หนุนดวงกัน ยกขึ้นเป็นดวงชะตาเลิศ รุ่งเรือง ร่ำรวย ประสบสุขทั้งสองดวงชะตา

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page